Other publication
Maříková Hana, Formánková Lenka. 2015. „Workshop 1: Co stojí v cestě kariérnímu růstu?“ (workshop)

První workshop: 8. září 2015, konvenční podniky

První workshop byl zaměřený na konvenční podnikání a nesl název „Co stojí v cestě kariérnímu růstu? Jak efektivně rozvíjet potenciál zaměstnanců a zaměstnankyň v malých podnicích?“ Cílem workshopu bylo pojednat o a) metodách, jakými zaměstnavatelé/lky zapojují ženy do vedení, b) zkušenostech žen v rozhodovacích pozicích a c) způsobech, jak posílit rovné podmínky a rovné zacházení na pracovišti. Na začátku akce proběhla diskuse o výsledcích případové studie zaměřená na analýzu pozice mužů a žen na pozicích zaměstnanců/kyň a manažerů/rek v malém konvenčním podniku.                    V druhé části workshopu se pak projednávaly osvědčené postupy jak motivovat zaměstnance/kyně a podporovat ženy ve vedoucích pozicích a také různé strategie a postupy sladění práce a osobního života. Hlavním zjištěním workshopu byla identifikace významu formálního nastavení pracovních podmínek v malých firmách (interní směrnice) jako efektivního způsobu podpory rovnosti žen a mužů na pracovišti a zajištění přístupu žen do vedoucích pozic.

Prezentace ze semináře...

For more information see http://genderpowermap.eu/event/czech-workshop

Share this page