Project duration: 
2005 - 2007

 

Předkládaný projekt si klade za cíl zmapovat situaci neprovdaných matek po roce 1989 s důrazem na sociální a regionální aspekt problematiky a navrhnout a zhodnotit případné nástroje sociální politiky na základě zahraničních zkušeností. Doplní tak demografické práce, které upozorňují na to, že se v českém případě nemanželská plodnost kumuluje mezi mladými ženami s nízkým a velmi nízkým vzděláním

Po roce 1989 v české společnosti vzrostly podíly neúplných rodin, ale především se prudce zvýšily počty svobodných matek a v současné době se rodí přibližně 30 % dětí neprovdaným ženám. I když porození dítěte neprovdanou ženou nemusí samo o sobě vypovídat o sociální marginalizaci, v mnoha případech tomu tak je. O typu a relativní rizikovosti svobodného mateřství vypovídají dva faktory: 1) jaké je typické sociální postavení neprovdaných matek; 2) kolik z neprovdaných matek žije v de fakto manželstvích.

Navrhovaný projekt počítá s uskutečněním empirického výzkumu, jehož cílem je zjistit, zda otcové dětí neprovdaných matek obvykle žijí ve stejné domácnosti a nakolik lze nárůst mimomanželské plodnosti vysvětlit rostoucí popularitou nesezdaných soužití. Výzkum se bude rovněž zaměřovat na otázku, zda a v jaké formě se muži zapojují do výchovy dětí a umožní srovnání rodin manželských a ostatních domácností s dětmi. Tímto způsobem se získá jedinečná informace o tom, jaký podíl mimomanželské plodnosti představují svobodné matky v tradičním smyslu slova, jaký je podíl neprovdaných matek žijících ve faktických manželstvích a jaká je sociální situace neprovdaných matek.

 

Principal investigator: 
Topics: 
family
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 36, zobrazeno 1 - 10)

Sedláčková, Markéta

In the traditional society trust used to be rooted in the family background, it formed a part of private sphere. In the opposite the modern democratic society requests from people not only trust to family member, but also another type of trust in other unknown people, as citizens and even type of impersonal trust, for example to state institutions. How are these different types of trust connected? Do they support one another or do they go against each other?

Téma:
value orientations, human relations, family
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Hamplová, Dana

The chapter is devoted to the selection of the life partner. It summarizes sociobiological as well as sociological theories and is devoted to the question which factors are important for men and which are important for women.

 

Téma:
value orientations, human relations
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Šalamounová, Petra, Ondřej Nývlt

The chapter is devoted to the non-marital fertility in European countries with special focus on the Czech Republic. It analyses data from demographic statistics as well as survey data.

 

 

Téma:
value orientations, family, lifestyle
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Hamplová, Dana, Štěpánka Pollnerová

The chapter analyzes labor market in retirement and pre-retirement age and compares the periods 1995-1997 and 1998-2000. Results indicate that the period of economic recession after 1997 witnessed earlier exists from work to retirement even though the mandatory retirement age was growing.

 

 

Téma:
work, age and ageing
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Pechholdová, Markéta, Gabriela Šamanová

The chapter is focused on changes in mortality of elder people in Czech Republic.

 

 

Téma:
age and ageing, health
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Hamplová, Dana (ed.), Kryštof Zeman, Blanka Řeháková, Vladimír Polášek, Eva Soukupová

This volume is devoted to the subject of non-marital fertility in the Czech Republic during the period between 1990 and 2005.

Téma:
parenting, education
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Monograph
Hamplová, Dana, Blanka Řeháková

This volume is devoted to the subject of non-marital fertility in the Czech Republic during the period between 1990 and 2005.

Téma:
parenting, education
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Hamplová, Dana (ed.), Jana Chaloupková, Eva Soukupová, Petr Sunega, Kryštof Zeman

The book concentrates on the non-marital fertility in the Czech Republic since 1989. After the description of demographic development, chapters ask following questions. What are attitudes towards out-of-wedlock childbearing? To what extend live unmarried mothers alone? What is their motivation to get married or to stay unmarried? Who can profit from being unmarried mother? Do single mothers have enough incentives to work? How spending patterns of two-parent and single-parent families differ?

Téma:
gender, parenting, family, lifestyle
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Monograph
Hamplová, Dana

The book concentrates on the non-marital fertility in the Czech Republic since 1989. After the description of demographic development, chapters ask following questions. What are attitudes towards out-of-wedlock childbearing? To what extend live unmarried mothers alone? What is their motivation to get married or to stay unmarried? Who can profit from being unmarried mother? Do single mothers have enough incentives to work? How spending patterns of two-parent and single-parent families differ?

Téma:
parenting, family
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Chaloupková, Jana, Eva Soukupová

The book concentrates on the non-marital fertility in the Czech Republic since 1989. After the description of demographic development, chapters ask following questions. What are attitudes towards out-of-wedlock childbearing? To what extend live unmarried mothers alone? What is their motivation to get married or to stay unmarried? Who can profit from being unmarried mother? Do single mothers have enough incentives to work? How spending patterns of two-parent and single-parent families differ?

Téma:
value orientations, human relations, parenting
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph

Pages