doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, PhD.

Pracovní zařazení: 
vedoucí vědecký pracovník
Telefon: 
210 310 223
Interní linka: 
223

Životopis

Vzdělání: 
 • Fakulta humanitních studií UK, obor: obecná antropologie (Mgr. 2001)
 • Filosofická fakulta UK, obor: religionistika (Mgr. 2002)
 • Filosofická fakulta UK, obor: české dějiny (PhD. 2005, PhDr. 2006)
 • Fakulta humanitních studií UK, habilitace (2009)
Zaměření: 
 • sociologie sociologie náboženství, kultury a institucí; náboženská studia; české dějiny raného novověku, 19. a 20. století v evropském kontextu; dějiny sociologie, zejména české; sociální antropologie
Pedagogická činnost: 
 • FHS UK - docent (od 2009, asistent / odborný asistent od 2001)
 • FF UK - vědecký pracovník (2003-2005)
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • EHESS Paris - Centre d´études interdisciplinaires des faits religieux (III-IV/2006)
 • University of California Santa Barbara - Dpt. of Religious Studies (VI-VIII/2007)
Medailonek: 
 • Šéfredaktor časopisu Lidé města / Urban People (od 2007; člen redakční rady od 2004) www.lidemesta.cz
 • Člen české redakční rady časopisu Sociologický časopis / Czech Sociological Review (od 2006)
 • Člen Ekumenické historické komise pro studium rekatolizace českých zemí v 16. - 18. století (od 2005)
 • Člen hodnotícího panelu pro historii a archeologii (P405) Grantové agentury ČR (2009-13, 2009-12 předseda), místopředseda Oborové komise pro společenské a humanitní vědy (OK4) (2009-11)
 • Člen hodnotícího panelu pro filosofii a religionistiku (P401) Grantové agentury ČR (od 2014)
 •  
 • S manželkou, socioložkou a sociální antropoložkou Mgr. Olgou Nešporovou, PhD. má tři děti.

 

Všechny publikace

kapitoly v knize / monografii

recenzované články

odborné knihy / monografie

recenze publikací

jiné publikace

impaktované články

popularizační články

kapitoly v konferenčním sborníku

nerecenzované články