Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 2990 publikací (zobrazeny záznamy 1 - 20)
2013, Hamplová, D.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
historická sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2015, Formánková, Lenka, Křížková, Alena
Téma:
gender
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2015, Branchet, B., Křížková, Alena
Téma:
gender
Oddělení:
Typ publikace:
recenzovaný článek
2017, Martin, G., Kocman, D., Stephens, T., Peden, C., Pearse, R.
Téma:
péče, veřejná správa, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2016, Růžičková, M., D. Hamplová
Téma:
náboženství a religiozita, rodina
Typ publikace:
recenzovaný článek
2017, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2017, Pat Lyons
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Vojtíšková, K., M. Poláková, V. Patočková
Téma:
kultura, veřejná správa
Typ publikace:
impaktovaný článek
2016, Vojtíšková, K., M. Poláková, V. Patočková
Téma:
kultura, veřejná správa
Typ publikace:
recenzovaný článek
2012, Bernard, J., V. Patočková
Téma:
elity, migrace a mobilita, sociologie vědy
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Šafr, J. (ed.) T. Bariekzahyová, M. Gorčíková,J. Häuberer, V. Patočková, O. Špaček
Téma:
sociální kapitál, sociální nerovnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Bernard, J., V. Patočková, T. Kostelecký
Téma:
migrace a mobilita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2014, Patočková, V., J. Šafr
Téma:
kultura, životní styl
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2017, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Marková Volejníčková, Romana, Pospíšilová, Marie, Křížková, Alena

Cílem této studie je přinést do českého prostředí první poznatky o genderu a energetice a ukázat, proč a jak genderovou rovnost v oblasti energetiky začít sledovat. Vycházely jsme přitom z pojetí energetiky, které chápe energetiku jako ukotvenou v sociálních institucích a ovlivněnou společenskými hodnotami.

Téma:
gender
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2015, Formánková, Lenka, Maříková, Hana, Křížková, Alena, Volejníčková, Romana

Kvalitativní studie se zaměřila na problematiku rovného přístupu žen (a mužů) do manažerských a řídicích pozic v jednom sociálním a jednom konvenčním podniku v České republice. Výsledky studie prokazují nedostatek genderové citlivosti k diskriminaci na základě genderu, opakování genderových stereotypů a chybějící interní politiku (formální postupy) na podporu žen ve vedoucích pozicích ve sledovaných firmách.

Téma:
gender
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky