Výběrová řízení

17. 5. 2018
Výběrové řízení
Výběrové řízení bude probíhat do 5. 6. 2018 a ústní pohovor proběhne v druhé půlce června.
30. 4. 2018
Výběrové řízení
Hledáme externí spolupracovníky/ice pro jednorázový výzkum v lokalitách mimo Prahu. Práce tazatele/ky spočívá v provádění rozhovorů pomocí papírových dotazníků v určených lokalitách (předpokládaná doba rozhovoru asi 10 minut). Dotazování bude probíhat o těchto víkendech: 12. -...
9. 4. 2018
Výběrové řízení
Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům do 2 let po získání titulu PhD nebo jeho ekvivalentu.
4. 4. 2018
Výběrové řízení
Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 4. 5. 2018
20. 2. 2018
Výběrové řízení
Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 6. března 2018.
8. 1. 2018
Výběrové řízení
Nabídka je určena zejména pro magisterské studenty a studentky sociologie.
12. 9. 2017
Výběrové řízení
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na pozici analytik/analytička pro výzkumné oddělení Centrum pro výzkum veřejného mínění.
1. 9. 2017
Výběrové řízení
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "...
9. 8. 2017
Výběrové řízení
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na pozici asistent/asistentka pro výzkumné oddělení Centrum pro výzkum veřejného mínění.

Stránky