Project duration: 
2020 - 2022

Projekt reaguje na bariéry v institucionalizovaném řešení partnerského násilí, pomoci obětem a prevenci. Jeho cílem je identifikovat tyto bariéry prostřednictvím realizace kvalitativního výzkumného šetření a dále prostřednictvím analýzy stávajících metodických doporučení pro pomáhající odborníky pracující s oběťmi partnerského násilí. Za využití těchto dat dojde k nastavení takových advokačních a lobbyingových aktivit, které přispějí k odstranění bariér v institucionalizovaném řešení partnerského násilí nebo snížení jejich působení na oběti. Od října 2020 působí dr. Nyklová jako garantka kvalitativního výzkumu překážek, které mají v cestě lidé, kteří čelí partnerskému násilí. Projekt se zaměřuje na analýzu rozhovorů jednak přímo s přeživšími (jedná se vždy o lidi, kteří svou situaci buď aktuálně řeší skrze určitou instituci, případně ji řešili nejdéle před rokem, či situaci sice řeší, ale z konkrétních důvodů mimo institucionální rámec), jednak s lidmi, kteří působí zejména v organizacích občanské společnosti, jež poskytují sociální a poradenské služby úzkoprofilovým skupinám obyvatelstva, mezi jejichž klientelou se rovněž vyskytují osoby čelící partnerskému násilí.

V roce 2021 došlo zejména k uskutečnění kvalitativních rozhovorů s komunikačními partnerkami a partnery z nejrůznějších organizací a institucí, jež přicházejí do styku s přeživšími partnerského násilí. Na jaře 2021 byl uspořádán kulatý stůl se zástupci a zástupkyněmi neziskových organiazcí, jež přicházejí do styku s přeživšími, netvoří však jejich hlavní cílovou skupinu. Dále byly pořízeny rozhovory přímo s přeživšími (oběťmi) tohoto násilí. Na podzim byla na základě analýzy těchto dat sepsána obsáhlá výzkumná zpráva, jež po zevrubné autorizaci anonymních rozhovorů vyšla na jaře 2022 (Nyklová, B., Michálková , E., Gubová, N., Peterková, I. a T. Piknová. 2022. Bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí. Praha: proFem.

Principal investigator: 
Topics: 
gender
human relations
Grant agency: 
other