Project duration: 
2017 - 2018

Projekt se zaměřuje na analýzu postavení výzkumných pracovnic a pracovníků ve vědě v ČR a na přípravu strategie směřující ke zlepšování jejich postavení. Součástí je rozsáhlý výzkum zaměřený na hloubkovou analýzu problémů, výzev i potenciálu českého prostředí veřejné VaV spočívající na 4 pilířích:

  • reprezentativní dotazníkové šetření zaměřené na různé aspekty rozvoje pracovních drah ve vědě a v akademické oblasti, na proměňující se pracovní podmínky, dopady vědních politik a genderové aspekty těchto proměn;
  • kvalitativní studie zaměřená na hlubší analýzu subtilnějších aspektů akademické kultury, vědecké praxe a akademických drah v různých oborech a typech vědeckých institucích;
  • studium zahraniční praxe v oblasti podpory rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti ve VaV na úrovni vládních orgánů, klíčových aktérů VaV i jednotlivých institucí a analýza přenositelnosti těchto postupů do českého prostředí;
  • rozhovory s aktéry/kami v rozhodovacích pozicích VaV týkající se jejich názorů a postojů k prosazování rovných příležitostí ve VaV a nástrojům jejich podpory.

Projekt je realizován Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., v letech 2017 a 2018 a financuje jej Evropská unie z Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571.

 

Topics: 
gender
Grant agency: 
Government ministry project

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 8, zobrazeno 1 - 8)

Linková, Marcela, Cidlinská, Kateřina, Fárová, Nina, Maříková, Hana, Tenglerová, Hana, Vohlídalová, Marta

This document is an outcome of the research project "Analysis of Barriers to and Support Strategy for Gender Equality in Science and Research" implemented in 2017 and 2018 by the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences as part of the Operational Programme Employment (Reg. No. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_02 8/0003571). 

Téma:
gender, sociology of science, education
Oddělení:
National Contact Centre for Gender & Science
Typ publikace:
Other publication
Cidlinská, Kateřina, Fárová, Nina, Maříková, Hana, Szénássy, Edit

Výzkumný projekt Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti,jehož cílem je příprava komplexního návrhu opatření prosazování genderové rovnosti v oblasti vědy a výzkumu pro státní orgány a další klíčové aktéry vědních politik snárodní působností, se zaměřil na zevrubné zmapování podmínek akademické/vědecké práce a genderové rovnosti ve vědě a výzkumu vČR.

Téma:
gender, sociology of science, education
Oddělení:
National Contact Centre for Gender & Science
Typ publikace:
Other publication
Cidlinská, Kateřina

V ČR stále roste počet absolventek vysokých škol, včetně doktorských programů. Podíl žen ve vědě však od roku 2000 klesá. Kam se všechny ty nadané studentky poděly, když jim nikdo ve vědecké kariéře nebrání? Aneb proč někomu nebránit není to samé jako dát mu rovnou šanci.

Téma:
gender, sociology of science, education
Oddělení:
National Contact Centre for Gender & Science
Typ publikace:
Public event or educational activity
Cidlinská, Kateřina

Pracovní podmínky akademiček a akademiků v ČR výrazně ovlivňuje jak národní systém financování vědy a výzkumu, tak personální politika jejich pracovišť. Minulý týden jsme se věnovaly prvně jmenovanému faktoru, nyní se zastavíme u toho druhého. Jak české vědecké instituce přistupují ke svému personálnímu řízení?

Téma:
gender, sociology of science, education
Oddělení:
National Contact Centre for Gender & Science
Typ publikace:
Public event or educational activity
Cidlinská, Kateřina
Téma:
gender, sociology of science, education
Oddělení:
National Contact Centre for Gender & Science
Typ publikace:
Public event or educational activity
Fárová, Nina, Cidlinská, Kateřina, Linková, Marcela, Maříková, Hana, Tenglerová, Hana

Jaké jsou pracovní podmínky vědců a vědkyň na českých vysokých školách a výzkumných institucích? S čím jsou čeští vědci a vědkyně nejvíce nespokojeni? Co jim brání v kariérním růstu? Jak se dělá věda ve chvíli, kdy se stanete rodičem?

Téma:
gender, sociology of science, education
Oddělení:
National Contact Centre for Gender & Science
Typ publikace:
Public event or educational activity
Hana Tenglerová (ed.), Kamila Šimandlová, Ester Šebestová, Jana Dvořáčková, Marcela Linková

The publication presents a selection of current measures to promote gender equality in Europe and the Czech Republic. It focuses on activities of ministries, research funding organizations and research performing organizations in areas such as the work-life balance, gender in research and teaching content, women's participationdecision-making and recognition.

Téma:
gender, sociology of science, public policy
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Other publication
Linková, Marcela, Cidlinská, Kateřina, Fárová, Nina, Maříková, Hana, Tenglerová, Hana, Vohlídalová, Marta

This document is an outcome of the research project Analysis of Barriers to and Support Strategy for Gender Equality in Science and Research implemented in 2017 and 2018 by the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences as part of the Operational Programme Employment (Reg. No. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_02 8/0003571).

Téma:
gender
Oddělení:
National Contact Centre for Gender & Science
Typ publikace:
Other publication