Project duration: 
2001 - 2003

Cílem projektu bylo „na základě vícestranné rekonstrukce procedur komunistického vládnutí rozpoznat, popsat a teoreticky uchopit mechanismus strategie vládnutí v reálném socialismu a zdroje jeho polistopadové setrvačnosti.“

V rámci projektu vznikla řada publikací:

Hájek, M., Holeček, T., Kabele, J., Kohútek, P., Vajdová, Z. 2001. Kdo se bojí hierarchií? Praha, Praha, Sociologický ústav AV ČR, edice Sociologické práce 01:12.

Hájek, M., Holeček, T., Kabele, J., Kandert, J.,Kohútek, P., Vajdová, Z. 2002. Svět hierarchií a reálný socialismus. Praha, Sociologický ústav AV ČR, edice Sociologické práce SP 02:6.

V anglickéverzi: Hájek, M., Holeček, T., Kabele, J., Kandert, J.,Kohútek, P., Vajdová, Z. 2002. The World of Hierarchie and Real Socialism. Praha, Sociologický ústav AV ČR, edice Sociologické práce SP 02:11

Kabele, Jiří, et al. 2003. Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci 80. let. Praha, Sociologický ústav AV ČR, edice Sociologické práce SP 03:10.

Hájek, M. (ed.) 2003. Hierarchie jako přednost i slabina komunistického vládnutí. Praha, Sociologický ústav AV ČR, edice Sociologické práce 03:12.

V anglické verzi: Hájek, M. (ed.) 2003. Hierarchy as the Strength and Weakness of Communist Rule. Praha, Sociologický ústav, edice Sociologické studie 04/10.

Kabele, J. (ed.), Výklady vládnutí v reálném socialismu. Praha, matfyzpress.

Topics: 
elites
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Hájek, Martin (ed.)

This volume is comprised of the papers that were presented at the seminar “Hierarchy as a Strength and Weakness of Communist Rule”, which was held on 11-12 September 2003 at the Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague. The general purpose of the seminar was to reveal and interpret, in so far as possible without misrepresentation or bias, the procedures on which communist rule of society was based at the end of the 1980s.

Téma:
politics (and political attitudes), public administration
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Monograph
Vajdová, Zdenka

Sborník sestává z příspěvků přednesených na semináři Hierarchie jako síla i slabina komunistického vládnutí, který se konal ve dnech 11.-12. září 2003 na Fakultě sociálních věd UK. Celkovým záměrem semináře bylo pokud možno nezkresleně a bez předsudků ukázat a interpretovat procedury komunistického ovládání společnosti na konci osmdesátých let. Přednesené příspěvky resp. ve sborníku shromážděné texty lze rozdělit do třech tematických skupin.

Téma:
politics (and political attitudes), regions, public administration
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph