odborná kniha / monografie
Sedláčková, Markéta

Fenomén důvěry ve společnosti

Sedláčková, Markéta. 2001. Fenomén důvěry ve společnosti. Diplomová práce. Praha: Filosofická fakulta UK. 100 s.

Left

Autoři: 
Témata: 
důvěra/sociální koheze
veřejné mínění