Hodnotové orientace ve společnosti

Hodnotové orientace ve společnosti

Oddělení se zabývá širokou škálou témat v domácím i mezinárodním srovnání. Jejich pojítkem je kontinuita a změna obecných hodnotových, kulturních a národních orientací. Výzkumný záměr oddělení stojí na premise, že hodnoty a postoje stojí za sociálními, politickými a ekonomickými změnami ve společnosti a ty zpětně působí na změny hodnot a postojů. Nedílnou součástí činnosti oddělení je zajištění pravidelného provádění hodnotového výzkumu European Social Survey v České republice, který je v letech 2010 až 2015 podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výsledky práce členů oddělení přinášejí mimo jiné odpovědi na otázky:

  • Komu se rodí děti mimo manželství a proč?
  • Jaké typy rodin podporuje český daňový a dávkový systém a je tento systém štědrý v mezinárodním srovnání?
  • Kdy je důležité, kolik je člověku let?
  • Koho se týká věková diskriminace a proč?
  • Věříme našim politickým institucím? Jsou Češi opravdu nejsekulárnějším národem Evropy?

Současné projekty:

  • Srovnávací analýza rodinných politik v zemích střední a východní Evropy. Využití metody modelových rodin (řešitelka Mgr. Eva Mitchell)
  • Vytvoření českého uzlu pan-evropského projektu velké výzkumné infrastruktury European Social Survey (ESS - survey) (řešitelka Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.).
  • Zdraví a rodina – ISSP 2011 a 2012 (řešitelka PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.)

Kontakt: tel.: +420 210 310 571, e-mail: hodnoty@soc.cas.cz

Témata: 
důvěra/sociální koheze
hodnotové orientace
identita
legitimita
mezigenerační vztahy
mezilidské vztahy
náboženství a religiozita
rodičovství
rodina
věk a stárnutí
zdraví
životní styl

Vybrané publikace

Zobrazit všechny publikace oddělení

Připojené informace

Obrázky: 
Hodnotové orientace
Hodnotové orientace