Seznam publikací

Nalezeno 2976 publikací (zobrazeny záznamy 1 - 20)
2013, Hamplová, D.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Růžičková, M., D. Hamplová
Téma:
náboženství a religiozita, rodina
Typ publikace:
recenzovaný článek
2016, Vojtíšková, K., M. Poláková, V. Patočková
Téma:
kultura, veřejná správa
Typ publikace:
impaktovaný článek
2016, Vojtíšková, K., M. Poláková, V. Patočková
Téma:
kultura, veřejná správa
Typ publikace:
recenzovaný článek
2012, Bernard, J., V. Patočková
Téma:
elity, migrace a mobilita, sociologie vědy
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Šafr, J. (ed.) T. Bariekzahyová, M. Gorčíková,J. Häuberer, V. Patočková, O. Špaček
Téma:
sociální kapitál, sociální nerovnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Bernard, J., V. Patočková, T. Kostelecký
Téma:
migrace a mobilita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2014, Patočková, V., J. Šafr
Téma:
kultura, životní styl
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2017, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Marková Volejníčková, Romana, Pospíšilová, Marie, Křížková, Alena

Cílem této studie je přinést do českého prostředí první poznatky o genderu a energetice a ukázat, proč a jak genderovou rovnost v oblasti energetiky začít sledovat. Vycházely jsme přitom z pojetí energetiky, které chápe energetiku jako ukotvenou v sociálních institucích a ovlivněnou společenskými hodnotami.

Téma:
gender
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2015, Formánková, Lenka, Maříková, Hana, Křížková, Alena, Volejníčková, Romana

Kvalitativní studie se zaměřila na problematiku rovného přístupu žen (a mužů) do manažerských a řídicích pozic v jednom sociálním a jednom konvenčním podniku v České republice. Výsledky studie prokazují nedostatek genderové citlivosti k diskriminaci na základě genderu, opakování genderových stereotypů a chybějící interní politiku (formální postupy) na podporu žen ve vedoucích pozicích ve sledovaných firmách.

Téma:
gender
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2015, Formánková, Lenka, Maříková, Hana, Křížková, Alena, Volejníčková, Romana

The qualitative study is focused on the issue of equal access of women (and men) into managerial and decision-making positions in a social enterprise and conventional one in the Czech Republic. The results of the study reflect a lack of focus on gender equality, low sensitivity to gender based discrimination, recurrence of gender stereotypes and the lack of internal policies (formal procedures) to promote women in leadership positions in the surveyed firms.

Téma:
gender
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2014, Dudová Radka, Volejníčková Romana

Na základě kvalitativního výzkumu žen, které v minulosti pečovaly nebo pečují o své stárnoucí matky, popisujeme a vysvětlujeme faktory vedoucí k převaze žen v neformální rodinné péči o seniory. Vycházíme z teorie Sandry Harding a Joan W. Scott, které definují gender jako kategorii fungující na několika vzájemně propojených úrovních.

Téma:
gender, péče
Oddělení:
Typ publikace:
recenzovaný článek
2017, Vojtíšková Kateřina, Věra Patočková, Renáta Mikešová
Téma:
životní prostředí
Typ publikace:
jiná publikace
2016, Hašková, H., Z. Uhde
Téma:
gender, péče
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Uhde, Z.
Téma:
gender, globalizace
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2017, Bernard, Josef, Šimon, Martin

The spatial concentration of social disadvantage in rural areas not only poses a risk to social cohesion but also represents a challenge for public policy. This article draws on a multidimensional concept of disadvantage to study spatial aspects of disadvantage in Czech rural areas. Current studies aimed at identifying ‘inner peripheries’ as areas with an increased risk of social exclusion fail to distinguish between different forms of disadvantage.

Téma:
důvěra/sociální koheze, město a vesnice, migrace a mobilita, mzdy a příjmy, věk a stárnutí, veřejná politika, životní úroveň
Typ publikace:
impaktovaný článek
2016, Chylíková, Johana, Martin Buchtík

This article presents an analysis of the construct validity of the Right-Wing Authoritarianism (RWA) scale measured on a nationally representative sample of respondents in the Czech Republic. The authors – adhering to a paradigm of internationally comparative research – test whether the RWA scale, which was originally developed in the North American cultural milieu, can serve as a valid measurement instrument in a significantly different cultural environment.

Téma:
metodologie výzkumu, náboženství a religiozita, politika (a postoje k politice)
Typ publikace:
recenzovaný článek
2016, Chylíková, Johana
Téma:
migrace a mobilita
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku

Stránky