Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.

Oddělení:
Pracovní zařazení: 
postdoktorandka/vědecká pracovnice
Telefon: 
210310351
Interní linka: 
351

Životopis

Vzdělání: 
  • 2011 - Ph.D., sociologie, FF UK v Praze
  • 2005 - magistra, sociologie, FF UK v Praze
Zaměření: 

V oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR působí od září 2004. Ve své odborné práci se zaměřuje na sociální a feministickou teorii a výzkum globálních interakcí, konkrétně se věnuje výzkumu migrace, sociálních a genderových nerovností a transnacionálních praktik péče ve vztahu ke globální spravedlnosti a sociálním bojům. Je šéfredaktorkou časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum (Gender and Research (www.genderonline.cz).

Pedagogická činnost: 
  • Výuka na Katedře genderových studií, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kurz „Feministické teorie péče“
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
  • 8/2013 Stipendium Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“ na podporu pobytu na PUCRS, Porto Alegre, Brazílie

  • 6/2013 Výzkumná stáž v Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapešť, Maďarsko

  • 6/2010 výzkumná stáž v Sociologickom ústave SAV, Bratislava, Slovensko

  • 9/2008 - 6/2009 Fulbright Visiting Research Student, University of California, Berkeley, USA, pod vedením profesorky Barrie Thorne

  • 4/2007 výzkumná stáž v Gender Studies Centre, Vilnius University, Litva

  • 6/2006 studium na École des hautes études en sciences sociales v Paříži pod vedením Françoise Gaspard

  • 10/2003 - 4/2004 studium filmové teorie a kulturních studií na Université d´Avignon et des Pays de Vaucluse ve Francii

Všechny publikace

impaktované články

recenze publikací

popularizační články

jiné publikace

kapitoly v konferenčním sborníku

odborné knihy / monografie

nerecenzované články

kapitoly v knize / monografii

recenzované články

working papery