Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 165 publikací (zobrazeny záznamy 1 - 20)
2016, Chylíková, Johana, Martin Buchtík

This article presents an analysis of the construct validity of the Right-Wing Authoritarianism (RWA) scale measured on a nationally representative sample of respondents in the Czech Republic. The authors – adhering to a paradigm of internationally comparative research – test whether the RWA scale, which was originally developed in the North American cultural milieu, can serve as a valid measurement instrument in a significantly different cultural environment.

Téma:
metodologie výzkumu, náboženství a religiozita, politika (a postoje k politice)
Typ publikace:
recenzovaný článek
2016, Chylíková, Johana
Téma:
migrace a mobilita
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2016, Frič, Pavol, Vávra, Martin,

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to answer following question: what is the relationship between member activism performed through civil society organizations (CSOs) and individualized freelance activism (in form of online activism, everyday making, political consumerism or checkbook activism) independent of organizational framework? Is it a relationship of mutual competition or support?

Téma:
občanská společnost
Typ publikace:
recenzovaný článek
2016, Pospíšilová Marie

S příchodem internetu se proměnila povaha sociálních vazeb a interakcí. Objevily se nové způsoby, jak utvářet sociální kontakty, prostory, kde je možné spolu komunikovat, ale i nástroje, prostřednictvím kterých tyto interakce mohou probíhat. Mezi nástroje, které přinášejí nové způsoby komunikace, patří i internetové sociální sítě. Autorka se zaměřila na nejpopulárnější z nich – na sociální síť Facebook.

Téma:
identita, média
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Chylíková, Johana
Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
impaktovaný článek
2015, Hamplová, D., P. Šalamounová
Téma:
rodina
Typ publikace:
recenzovaný článek
2006, Chaloupková, J., P. Šalamounová.
Téma:
migrace a mobilita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2004, Chaloupková, J., P. Šalamounová
Téma:
rodina
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2015, Dlouhá, Marie
Téma:
gender, práce
Typ publikace:
jiná publikace
2015, Chylíková, Johana

Cílem článku je představit aktuální trend ve výzkumu chyb měření v datech ze sociálněvědních šetření a naznačit některé problematické aspekty tohoto přístupu. Reprezentantem popisovaného přístupu je výzkumný tým Research and Expertise Centre for Survey Methodology  (RECSM) univerzity Pompeu Fabra ve španělské Barceloně, který se podílí na organizaci metodologických šetření v projektu European Social Survey (ESS).

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
recenzovaný článek
2014, Čížek, Tomáš; Johana Chylíková; Martin Vávra
Téma:
historická sociologie, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2015, Mašková, T., V. Ripka

Kniha zevrubně popisuje fenomén „železné opony“ v Československu a soustřeďuje se na jeho nejextrémnější projev – usmrcení související se snahou„železnou oponu“ překonat. Kniha není zajímavá jen svým tématem, ale i použitou metodologií. Jde o zkoumání historie, jehož důležitou součástí je práce se strukturovanou databází.

Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
jiná publikace
2015, Dlouhá, Marie
Téma:
práce
Typ publikace:
popularizační článek
2014, Krejčí, Jindřich

Although the construction of databases, data processing, documentation and other operations with data may have a fundamental influence on research results, the management of data rarely receives attention as a separate subject in the methodology and practice of survey research. More often it gains attention only in the form of individual and isolated tasks during different stages of the research process.

Téma:
sociologická data
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2014, Křížková, Alena, Jurik, Nancy, Dlouhá, Marie
Téma:
gender, práce
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky