Projekt

Jak na rovnost v odměňování

Trvání projektu: 
2017 - 2018

Projekt chce přispět k odstranění genderových stereotypů, které jsou jednou z příčin platové nerovnosti mezi muži a ženami a znevýhodňují (zejména) ženy na trhu práce. Zaměřuje se na prozkoumání a kritickou analýzu nezamýšlených důsledků stávajících opatření a formulaci doporučení k eliminaci jejich negativních dopadů. Doporučení budou podpořena osvětovými a vzdělávacími aktivitami. Projekt osloví veřejnost v produktivním věku, zaměstnavatele/ky, politiky/čky i relevantní veřejné instituce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Poskytovatel: MPSV ČR

spolupráce: Nesehnutí

Hlavní řešitel: 
Témata: 
gender
mzdy a příjmy
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: