Hledat

Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor charakterizuje současnou českou sociologii náboženství, pro níž je sice typická účast na mezinárodních kvantitativních výzkumech i vlastní výzkumy tohoto typu, avšak v níž až na výjimky absentují kvalitativní výzkumy. Ukazuje historické a institucionální příčiny tohoto stav...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
V článku autor (1.) shrnuje základní teoretické a historické zdroje umožňující zkoumání vzájemných vazeb mezi rodinou a náboženským životem, a (2.) ukazuje jejich transformaci v České republice po roce 1989 prostřednictvím analýzy sociologických výzkumů ISSP 1998 a ISSP 2008....
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Vědecká edice studie českého exilového antropologa o náboženských aspektech marxismu s rozsáhlým úvodem analyzujícím život a dílo autora. 
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Studie diskutuje přítomnost významného teologického tématu 18. a 19. století v heterodoxním lidovém náboženském hnutí na českomoravském pomezí, zároveň seznamuje s tímto hnutím a aktuálním stavem jeho výzkumu.
Publikace
Autoři: Šimon, Martin
The article focuses on Czech/German ethnic boundary from former interwar Czechoslovakia and its persistence (or transience) in electoral behaviour in selected post-1989 elections. In the analytical part of the article links between populations in regions and electoral r...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor diskutuje globální náboženské procesy přítomné v současné české společnosti na základě existujících kvantitativních výzkumů, vlastních kvalitativních a historických šetření. Zdůrazňuje přitom jejich proměny v souvislosti s proměnami politických, ekonomických, mediálních a k...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
The paper provides information on the state of religion in contemporary Czech Republic, including the extraordinary high rates of declared atheism, which essence the author describes in terms of anticlericalism and widespread privatized religious/spiritual forms. In the Czech cas...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor prezentuje základní přehled evropského náboženského vývoje ve druhé polovině 20. století, srovnává situaci v západních a postkomunistických zemích a v návaznosti na existující literaturu analyzuje hlavní vývojové trendy. 
Publikace
Autoři: Nešporová, Olga
Sborník, na jehož přípravě se podílela většina českých sociologů náboženství z různých výzkumných pracovišť, shrnuje nejdůležitější poznatky současné kvalitativní sociologie náboženství v České republice a zároveň mapuje náboženskou/spirituální situaci od roku 1989 do současnosti...
Publikace
Autoři: Vávra, Martin
Článek se soustřeďuje na obecnější témata spjatá s výzkumem religiozity, jako je mezinárodní validita výzkumných nástrojů nebo vztah teoretických konceptů a empirických indikátorů. Následující část je pak věnována měření návštěvnosti bohoslužeb v sociologických výzkumech. Použitá...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
S využitím současných empirických výzkumů autor ukazuje, že spiritualita se stala součástí české mainstreamové kultury, zejména ve formě četby spirituálních knih, předpovídání budoucnosti a některých okultních praktik, roste také popularita spirituálního/holistického léčitelství....
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Publikace
Autoři: Hamplová, Dana
Článek analyzuje sociodemografické factory, které souvisejí s obsahem náboženské víry. Ukazuje, že existují dvě dimenze: tradiční křesťanská a "alternativní" spojená s vírou v účinnost magie. Oba typy religiozity souvisejí s řadou socioekonomicých charakteristik. Nejdůl...

Stránky