Hledat

Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
The author examines both "old" and "new" church religiom, "alternative" spiritual outlets, and the religious attitudes of the general population in the Czech Republic presenting sociological surwey data and etnographical research.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Sborník Mýtus a geografie shrnuje jedenáct studií předních českých badatelů, jež spojuje otázka po způsobu, jakým člověk vnímá svět v tom nejširším smyslu slova: jako nejbližší okolí, jako kosmický celek, jako svět ,za´ naším světem. V základu všech příspěvků přitom stojí k...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Studie se pokouší vyplnit mezeru ve znalosti této oblasti; analyzuje téma se zvláštním ohledem na hodnotu z hlediska kultury, symbolická zobrazení a socioekonomické instituce. Vzhledem k neexistujícímu empirickému výzkumu, kromě kvantitativních výzkumů a sčítání lidu, autor pracu...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Studie podává komparativní analýzu současné české zbožnosti v souvislosti s pozdně moderními náboženskými procesy západní Evropy; zhodnocena je i role implicitní religiozity a funkčních ekvivalentů náboženství.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Článek analyzuje významný zdroj a konstitutivní součást lidové kultury v "dlouhém" 19. století, různé kalandáře protestantských církví fungujících v českých zemích.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor charakterizuje současnou českou sociologii náboženství, pro níž je sice typická účast na mezinárodních kvantitativních výzkumech i vlastní výzkumy tohoto typu, avšak v níž až na výjimky absentují kvalitativní výzkumy. Ukazuje historické a institucionální příčiny tohoto stav...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
V článku autor (1.) shrnuje základní teoretické a historické zdroje umožňující zkoumání vzájemných vazeb mezi rodinou a náboženským životem, a (2.) ukazuje jejich transformaci v České republice po roce 1989 prostřednictvím analýzy sociologických výzkumů ISSP 1998 a ISSP 2008....
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Vědecká edice studie českého exilového antropologa o náboženských aspektech marxismu s rozsáhlým úvodem analyzujícím život a dílo autora. 
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Studie diskutuje přítomnost významného teologického tématu 18. a 19. století v heterodoxním lidovém náboženském hnutí na českomoravském pomezí, zároveň seznamuje s tímto hnutím a aktuálním stavem jeho výzkumu.
Publikace
Autoři: Šimon, Martin
The article focuses on Czech/German ethnic boundary from former interwar Czechoslovakia and its persistence (or transience) in electoral behaviour in selected post-1989 elections. In the analytical part of the article links between populations in regions and electoral r...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor diskutuje globální náboženské procesy přítomné v současné české společnosti na základě existujících kvantitativních výzkumů, vlastních kvalitativních a historických šetření. Zdůrazňuje přitom jejich proměny v souvislosti s proměnami politických, ekonomických, mediálních a k...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
The paper provides information on the state of religion in contemporary Czech Republic, including the extraordinary high rates of declared atheism, which essence the author describes in terms of anticlericalism and widespread privatized religious/spiritual forms. In the Czech cas...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor prezentuje základní přehled evropského náboženského vývoje ve druhé polovině 20. století, srovnává situaci v západních a postkomunistických zemích a v návaznosti na existující literaturu analyzuje hlavní vývojové trendy. 
Publikace
Autoři: Nešporová, Olga
Sborník, na jehož přípravě se podílela většina českých sociologů náboženství z různých výzkumných pracovišť, shrnuje nejdůležitější poznatky současné kvalitativní sociologie náboženství v České republice a zároveň mapuje náboženskou/spirituální situaci od roku 1989 do současnosti...

Stránky