Hledat

Publikace
Autoři: Poláková, Markéta
Akce
2. 11. 2017
Kniha získala ocenění BEST BOOK HELDT PRIZE 2017 in Slavic, Eastern European, Eurasian women's and gender studies.
Aktualita
Oddělení Gender a sociologie vydalo první letošní číslo časopisu Gender/rovné příležitosti/výzkum.
Aktualita
GRV
Vyšlo nové číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum s tématem Tělo a tělesnost.
Publikace
Autoři: Hašková, Hana, Vohlídalová, Marta
Akce
17. 5. 2009
20. 5. 2009 ve 14 hod. v zasedací místnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Akce
10. 2. 2017
Srdečně Vás zveme na Výroční přednášku NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v rámci které tento rok přivítáme Kateřinu Liškovou.
Publikace
Autoři: Křížková, A., L. Formánková
I Would Take any Job, but…: Biographies of Low-Educated Women at the Intersection of Class and Gender. The paper analyses the biographies of women at the intersection of class and gender in the Czech Republic. With the transition towards a market-based economy and a decrea...
Publikace
Autoři: Hašková, H., L. Helšusová, M. Kolářová, A. Křížková, M. Linková, P. Rakušanová, I. Smetáčková
Publikace
Autoři: Maříková, Hana
Publikace
Autoři: Vohlídalová, Marta, Maříková, Hana
This paper focuses on the practices and the construction of provider and carer roles in families after divorce or separation in which the parental couple has joint physical child ustody, examining...
Publikace
Autoři: Hašková, Hana, Vohlídalová, Marta
Publikace
Autoři: Hašková, Hana
Ve státech střední a východní Evropy došlo v průběhu 90. let 20. století k výrazných změnám v reprodukčním chování mladých lidí, kteří začali (mimo jiné také) odkládat rodičovství do pozdějšího věku. V kapitole jsou shrnuty základní kontury aktuální vědecké debaty o poklesu plodn...
Publikace
Autoři: Kolářová, Marta
The article focuses on gender aspects of globalisation and global restructuring and criticises the masculine bias of mainstream theories of globalisation. It is aimed at adding a global dimension to Czech gender studies. It looks at the way in which globalisation is gendered and...
Publikace
Autoři: Nyklová, Blanka
Aktualita
Gender Balance Power Map partners publish the Best Practices Guide to promote equal access for women to decision‐making positions
Sedm organizací ze šesti evropských zemí spojilo síly v rámci projektu Gender Balance Power Map, jehož cílem je posílit účast žen v rozhodovacích pozicích v Evropě. Partneři projektu vydali Průvodce dobrými praxemi v oblasti genderové rovnosti v sociálních i konvenčních podnicích...

Stránky