impaktovaný článek
Večerník, Jiří. 2004. „Who is poor in the Czech Republic? The changing structure and faces of poverty after 1989.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (6): 807-833. ISSN 0038-0288.

Publikace obsahuje shrnutí projevů vývoje chudoby v České republice od roku 1989. Nejprve se popisují nové zdroje chudoby po roce 1989. Dále publikace prezentuje řadu měření, která odhalují různé podoby chudoby. Následuje uvážení relativní jednoduchosti, se kterou je možné opustit pracovní síly, a vliv těchto odchodů na příjmy domácnosti. Publikace zkoumá pracující chudé a srovnává je s nepracujícími chudými.

Sdílejte tuto stránku