impaktovaný článek
Večerník, Jiří, Vladislav Flek. 2005. „The Labour Market in the Czech Republic: Trends, Policies and Attitudes.“ Finance a úvěr / Czech Journal of Economics and Finance 55 (1-2): 5-24. ISSN 0015-1920.

Článek analyzuje statistická a sociologická data o trendech v zaměstnanosti a nezaměstnanosti, vývoji mezd, postojích pracovníků a jejich pracovních strategiích. Zejména se pak zabývá rigiditami na trhu práce a ukazuje, že vysoká nezaměstnanost se podobá bludnému kruhu ústícího do vzniku pasti nezaměstnanosti a závisloti na dávkách. Aktivní politika zaměstnanosti je sama o sobě nedostatečná k řešení uvedeného problému.

Sdílejte tuto stránku