Vydáno: 10. 6. 2024
Ostatní

Program Identity ve světě válek a krizí, který je dlouhodobou součástí výzkumných aktivit známých jako Strategie AV21, reaguje na aktuální rozkolísání hodnotového i geopolitického uspořádání současného světa a zkoumá formování a vyjednávání identit v rámci států a mezi nimi. Zvláštní pozornost je přitom věnována regionům, jejichž vývoj má zásadní dopady na život v České republice a jejichž studium bylo v uplynulé době podceněno: Čína, Rusko, Ukrajina či Balkán.

Ilustrace: Pixabay.com

V rámci tohoto programu spolupracuje Sociologický ústav AV ČR s Etnologickým ústavem AV ČR a Slovanským ústavem AV ČR na řešení dvouletého projektu Role náboženství při formování identit. Výzkumníci a výzkumnice se zaměřují primárně na religiozitu migrantů z Ukrajiny, projekt se také dílčím způsobem věnuje migraci z Ruska a dalších zemí pravoslavného okruhu. Cílem je za použití polostrukturovaných rozhovorů porozumět vztahu náboženství k formování identit migrantů.

Více o programu zde.

 

 

Sdílejte tuto stránku