Vydáno: 20. 1. 2020
Nové publikace

Tematické číslo se zaměřuje na feministické reinterpretace islámu. Navazuje na mezinárodní konferenci na dané téma, která se uskutečnila právě před rokem na Akademii věd ČR a byla vůbec první konferencí na toto téma nejen v Česku, ale i v prostorách největší české výzkumné instituce.

Texty tohoto čísla jsou zaměřeny na zdůvodnění a problematizaci různých hledisek souvisejících s genderovou rovností a spravedlností v kontextu islámu. Jedním z jejich cílů je přiznat hlasům, činům a společenským bojům muslimských žen, ať už formou psaného slova či četných projevů společenského a politického aktivismu, to, čím jsou: legitimními projevy subjektivity a aktérství, které vycházejí z (přijímání, zpochybňování či vyjednávání) konkrétních historických, místních a globálních kontextů, s nimiž současně interagují.

Celé číslo je dostupné online na webu časopisu.

Obsah:

EDITORIAL

Gabriela Özel Volfová, Maria Holt:
Muslim Feminists and Their Search for Gender-Egalitarian Islam /Muslimské feministky a jejich hledání genderově rovnostářského islámu

STATI

Zora Hesová:
Secular, Islamic or Muslim Feminism? The Places of Religion in Women’s Perspectives on Equality in Islam [26-46]

Zahra Ali:
Feminisms in Iraq: Beyond the Religious and Secular Divide [47-66]

Nafiseh Sharifi:
The Religious Sexual Education in Post-Revolutionary Iran: Redefining Tamkin and the Control of Sexuality [68-83]

Nadia Jones-Gailani:
Political Embodiments of the Hijab in Narratives of Iraqi Refugee Women in Diaspora [84-106]

ESEJ

Ziba Mir-Hosseini:
The Challenges of Islamic Feminism [108-122]

STATI MIMO TÉMA

Romana Marková Volejníčková, Markéta Švarcová, Alena Křížková, Lenka Formánková:
Podnikání matek malých dětí jako prekérní typ zaměstnání? Srovnání zkušeností podnikatelek s malými dětmi původem z ČR a z Ukrajiny [124-153]

RECENZE

Fatma Tütüncü:
The Political and Racial Ramifications of Conversion in Europe: The Case of German Muslim Converts [154-158]

Claire Savina:
Unveiling Lower-Class Bodies and Queering Labour History: ‘Industrial Sexuality’ [158-162]

Anna Rybová:
The Struggle over Women’s Bodies in the Global Beauty Industry [162-167]

ZPRÁVY

Iva Šmídová:
Obituary: Remembering Ann Snitow [168]

Marie Heřmanová:
Who Shapes Global Migration Governance Today and Who’s Affected by It? Report from the Conference ‘Geopolitics and Transnational Migration’ [169-172]

Romana Marková Volejníčková, Markéta Švarcová, Alena Křížková, Lenka Formánková:
The Sociological Imagination: Do We Build Boundaries or Do We Want Solidarity? [173-175]

Sdílejte tuto stránku