Vydáno: 15. 8. 2023
Z médií

Sociální geograf Tomáš Kostelecký byl hostem pořadu Osobnost Plus v Českém rozhlasu Plus, kde hovořil o současné společenské situaci.

Ilustrace: Bing.com / DALL-E

Politici čím dál tím více zpochybňují pravidla politického prostředí, což podle Tomáše Kosteleckého může ohrozit stabilitu společnosti. Nízké hodnocení současné vlády je spojováno s ekonomickou situací země, lidé totiž mají podle Kosteleckého tendenci přisuzovat státnímu aparátu zásluhy nebo vinu za svou individuální prosperitu či neúspěchy. To potvrzují i průzkumy, jejichž výsledky naznačují, že pokud by nyní proběhly volby, složení vlády by se pravděpodobně změnilo ve prospěch hnutí ANO a SPD. Tento úbytek podpory pro většinovou koalici je však podle Kosteleckého běžným jevem. Naopak upozorňuje, že veřejné mínění může oscilovat v závislosti na aktuálních událostech. Některá rozhodnutí vlády mohou nesouhlasící voliče odradit a vést k přesunu jejich podpory k jiným stranám.

S ohledem na nedávnou ruskou agresi na Ukrajině dochází ke změnám ve vnímání konfliktu. Lidé začínají vnímat situaci komplexněji a promítají do ní své osobní zájmy. Kostelecký zdůrazňuje, že v krizových okamžicích se společnost dokáže sjednotit, avšak schopnost definovat pozitivní dlouhodobý program je obtížnější. Kostelecký srovnává současnou vládu s hasičem, který řeší krizové situace, ale mohl by chybět dlouhodobý strategický plán pro budoucnost. Ukazuje na potřebu definovat vizi vzdělanější a úspěšnější společnosti a kritizuje současné zanedbávání této otázky ve prospěch reakce na aktuální problémy.

Ohledně Ruska Kostelecký varuje před dlouhodobými následky války. Navzdory agresi si Rusko udrželo své rozpočtové výdaje a někteří obyvatelé mohou pociťovat jen minimální dopady. Avšak Kostelecký klade otázku, zda tato klidná atmosféra bude trvat dlouho.

Celý rozhovor je dostpuný online.

Sdílejte tuto stránku