Vydáno: 3. 6. 2019
Vědecká ocenění

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje 11. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2019 bude udělena v oblasti jazykovědy.

Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2019 Rokem domorodých jazyků (Year of Indigenous Languages). Jazyk je základním prostředkem lidské komunikace. Na každodenní bázi nám slouží k dorozumívání se, vzdělávání, k sociální interakci i vývoji. Jazyk je součástí naší identity, kultury, historie. Bez jazyka by nebyla paměť. Mnoho jazyků se v současné době nachází na hranici vlastní existence, některé již zanikly, další se pod vlivem dominantních světových jazyků neustále proměňují.

Český jazyk sice nepatří mezi ohrožené jazyky, ale vlivem globalizace, internetu a nových technologií prochází dynamickými změnami, které ne vždy jsou ve prospěch jazyka samotného,“ říká Naďa Straková z SOÚ AV ČR. „Ukázkou může být vlažný vztah dnešní mladé generace k jazyku, upadající znalost gramatiky i slovní zásoba. Ve veřejném prostoru dostává téma péče o jazyk minimální prostor. Cena Milady Paulové udělená v tomto oboru by mohla stávající situaci alespoň částečně napravit a upozornit na důležitost jazykovědních disciplín pro společnost,“ dodává Straková.

Cena Milady Paulové je spojena s finančním oceněním ve výši 250 000 Kč.

Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce. Nominační dopisy musí být předloženy v elektronické podobě na emailovou adresu cena@soc.cas.cz, a to nejpozději do 13. září 2019.

Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v roce 2009. Smyslem udílení Ceny je veřejně a také formou finančního daru ocenit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují.

Cena je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Cena je každý rok udělována v jiném oboru a nese jméno ženy, která se stala první profesorkou u nás.

Předchozí ročníky včetně lauerátek si můžete prohlédnout zde.

V případě zájmu o více informací, prosíme piště na nkc@soc.cas.cz nebo volejte 210 310 322.

Sdílejte tuto stránku
Související publikace: