Vydáno: 4. 2. 2024
Ostatní

Výzkum realizuje Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C. Tazatelé SC&C budou kontaktovat více než 6300 domácností pečlivě vybraných metodou pravděpodobnostního výběru, který výzkumníkům pomůže zjistit reprezentativní názory Čechů a Češek. Domácnosti vybrané pro účast v aktuální vlně navštíví v uvedeném období tazatelé SC&C. Tazatelé představí výzkum vybrané domácnosti a zároveň podle předem daných výběrových kritérií určí v domácnosti konkrétního respondenta.

ESS

Vybraný respondent bude moci vyplnit on-line dotazník, který si na stránkách SC&C otevře pomocí vstupního kódu  ZDE .

Kód obdrží respondent od SC&C emailem.

Vyplnění dotazníku trvá asi 45 minut. Jako poděkování za vyplněný dotazník dostane každý respondent odměnu ve výši 400,- Kč, která mu bude připsána na jeho bankovní účet.

Sociologický výzkum ESS (European Social Survey) je mezinárodní sociologický výzkum, který se zaměřuje na zkoumání sociálních postojů, představ a chování lidí v evropských společnostech od roku 2002. Výzkum je prováděn pravidelně každé dva roky a zahrnuje širokou škálu témat týkajících se života společnosti v Evropě 21. století. 

Hlavními tématy 11. vlny ESS jsou:

  • Sociální hodnoty a postoje: ESS se snaží pochopit, jaké hodnoty a postoje dominují v evropských společnostech. Jde především o otázky týkající se rodiny, práce, role muže a ženy ve společnosti, náboženství a dalších klíčových aspektů života.
  • Ekonomická situace: Výzkum se zabývá otázkami spojenými s ekonomickým postavením v rámci evropských zemí. Otázky se zaměřují např. na zaměstnanost nebo vnímání ekonomické stability.
  • Vnímání politiky: ESS zkoumá účast občanů na politickém procesu, jejich preference, nebo postoje k demokracii. Tato data jsou klíčová pro pochopení politického klimatu v Evropě.
  • Zdraví a životní spokojenost: Otázky týkající se fyzického a duševního zdraví, životního spokojenosti a kvality života jsou rovněž důležitou součástí tohoto výzkumu.
  • Sociální sítě a vztahy: ESS zkoumá, jak lidé budují a udržují sociální sítě, včetně rodinných, přátelských a pracovních vztahů.
  • Vzdělání a dovednosti: Otázky ohledně vzdělání, dovedností a přístupu ke vzdělávacím příležitostem jsou důležitým měřítkem mezinárodního porovnání.
  • Důvěra v instituce: Výzkum se také zabývá důvěrou občanů v různé instituce, včetně vlády, justice nebo médií.
  • Životní styl a spotřeba: ESS se zajímá také o životní styl občanů, včetně jejich nákupních návyků, volnočasových aktivit nebo cestování.

ESS je cenným nástrojem pro (nejen) sociologický výzkum, protože poskytuje komplexní data o evropských společnostech a umožňuje porovnávání mezi různými zeměmi. Tato data jsou užitečná nejen pro akademiky nebo politiky, ale také pro širokou veřejnost.

Více o ESS naleznete na webu ess.soc.cas.cz.

Sdílejte tuto stránku