Nalezeno 3808 publikací

Gender pay gap, parenthood and work precarity. The paper focuses on how parenthood(measured by the number of children) contributes to the high level of gender pay gap (GPG)in the Czech Republic and how is it shaped by precarious work contracts. The analysis isbased on a questionnaire survey of a representative sample of 1119 respondents aged 20 to55 years. Sequential testing of regression models proved that number of children affects

Téma: gender, mzdy a příjmy

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Objectives. Due to the rise of depressive symptomatology especially among vulnerable populations such as young adults during the COVID-19 outbreak, a reliable measuring tool is needed. Because of the lack of such studies, the authors decided to validate the 8-item Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D 8) among Czech university students capturing the beginning of lockdown experience.

Téma: metodologie výzkumu

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Kniha přináší komparativní a současný pohled na sociální stratifikaci ve středoevropských státech - v Česku, Polsku, Maďarsku a Slovensku (Visegrádská čtyřka - V4), a to i v kontrastu s Rakouskem. Zabývá se společnou historií těchto zemí jako součásti někdejšího Rakouska-Uherska. Zatímco státy V4 zažily po desetiletí regresivní autoritářskou sovětskou vládu, Rakousko tomuto osudu uniklo.

Téma: EU, sociální nerovnosti

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

The pandemic has radically shifted how society is organised, with increased work from home, home-schooling, and intensification of online presence, all with specific (un)intended implications on paid and unpaid care work. These implications, like those of other crises, are gendered and manifest along sex, age, disability, ethnicity/race, migration status, religion, social class, and the intersections between these inequalities.

Téma: gender, občanská společnost

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Sustainable agrifood systems are critical to averting climate-driven social and ecological disasters, overcoming the growth paradigm and redefining the interactions of humanity and nature in the twenty-first century. This Perspective describes an agenda and examples for comprehensive agrifood system redesign according to principles of sufficiency, regeneration, distribution, commons and care.

Téma: spotřeba, životní prostředí

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Design practices often involve grassroots communities and institutional actors with designers working as or with intermediaries. This paper defines intermediation as a significant design practice, especially when designers engage in commoning and institutioning—concepts that have gained traction in recent discourses in design scholarship.

Téma: technologie/technika

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Social Jetlag in the Context of Work and Family. By definition, social jetlag – a misalignment between the social and biological time – is closely linked to social obligations that conflict with the individual’s chronotype. It is a widespread phenomenon and is linked to various negative health, cognitive, and psychological outcomes. Although there are studies on social jetlag, they are mostly dominated by biomedical approaches.

Téma: práce, rodina, životní styl

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Téma: hodnotové orientace, mezigenerační vztahy, mezilidské vztahy, sociologická teorie

Typ publikace: recenze publikaceOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

This chapter proposes the morphogenetic approach, as elaborated within the confines of Margaret Archer’s critical realism, as a suitable starting point for theoretically grounded research into social aspects of energy. It demonstrates in outline the suitability of this approach in the special case of coal, the mining and combustion of which epitomize the ambiguity of the industrial era.

Téma: gender, klimatická změna, sociologická teorie, technologie/technika

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Social interaction as the middle phase of the morphogenetic sequence described by Margaret Archer presupposes that interpretative activities go on between individuals and collectivities. Novel meanings emerge in social interaction and spur the processes of structural elaboration. The hermeneutics of actors (or agents) should be part of the morphogenetic explanatory framework.

Téma: sociologická teorie, transformace

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

The paper presents a general theoretical argument about narrating futures and demonstrates its validity on the topic of energy transitions. It goes beyond the perspective of social constructionism and analyzes the temporal relationship between narratives, as employed in social interactions, and the reality of structural conditions in societies.

Téma: sociologická teorie, technologie/technika, transformace

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Kapitola přináší hlavní výsledky z reprezentativního šetření dětí staršího školního věku Volný čas dětí a jeho prožívání 2021. Nejprve se zaměřuje na čas strávený s digitálními médii, především s počítačem, tabletem či mobilem (ICT), dále se věnuje sportovním a pohybovým aktivitám, zapojení do spolkové mimoškolní činnosti, trávení volného času s kamarády a nakonec kulturním a společenským aktivitám (čtení knih, chození do kina apod.).

Téma: kultura, média, životní styl

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Lokální a regionální studia

Kapitola se zaměřuje na vybrané otázky, které se týkají prožívání volného času dětí. Úvodní část se zaměřuje na představy dětí o volném čase. Druhá část kapitoly se věnuje tomu, kolik volného času děti podle svého názoru mají a jak jsou s jeho trávením spokojeny. Velký vliv na to, co ve svém volném čase děti dělají, mají jejich rodiče a kamarádi.

Téma: životní styl

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Lokální a regionální studia

The article ties in with the scholarship on the impact of the Covid-19 pandemic on gender equality. Based on a qualitative analysis of interviews with parents of children under 12, we examine the processes that led to the increase or dismantling of the gender division of labour in families during the first nationwide lockdown.

Téma: gender, práce, rodičovství

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Due to the lack of sufficient non-governmental prisoner re-entry services in the Czech Republic, many post-release activities are provided by faith-based organizations (FBOs). However, the Czech Republic is considered to be one of the most atheistic countries in the world. Most of the Czech population is at least apathetic toward organized religion. This study examines how re-entry FBOs present Christianity to the public in the religiously indifferent Czech Republic.

Téma: kriminalita, náboženství a religiozita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Publikace se zaměřuje na problematiku sběru dat umožňujících analýzu genderových rozdílů ve mzdách podle rodičovství. Zaměřuje se na to, jak by bylo možné upravit sběr dat ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) o indikátory sledující rodičovství tak, aby bylo možné v českém kontextu systematicky sledovat vliv rodičovství na mzdy a genderové mzdové rozdíly. Jedná se o tzv.

Téma: gender, mzdy a příjmy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Trust is considered an essential part of a democratic society. That is why it is important to pay attention to it, especially in times of crisis. Some recent studies have introduced a new approach to examining attitudes and trust using social network analysis. The aim of our study is to examine the relationship between different types of trust during the coronavirus crisis.

Téma: důvěra/sociální koheze

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Úspěšnost školáků v přechodu na akademickou větev vzdělávání je determinována sociokulturním zázemím v rodině, což dokumentují výzkumné studie většinou až v pozdějších fázích vzdělávací trajektorie při přechodu na terciární stupeň. V českém prostředí byla dosud jen malá pozornost věnována přechodu mezi základní školou a víceletým gymnáziem, tj. na konci prvního stupně základní školní docházky. Naše studie se proto zaměřuje na roli kulturních faktorů již během první tranzice, tj.

Téma: kultura, rodina, sociální nerovnosti, vzdělání

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociální stratifikace

Cílem předkládané studie je čtenáře seznámit s širším spektrem témat a s detailnějšími výsledky vlastního reprezentativního šetření Volný čas dětí a jeho prožívání 2021, které monitorují stav problematiky trávení volného času dětí na počátku třetího desetiletí 21. století. V úvodu jsou shrnuta hlavní zjištění a představeny základní parametry výzkumu.

Téma: rodina, životní styl

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Lokální a regionální studia

Stránky