Nalezeno 3785 publikací

Design practices often involve grassroots communities and institutional actors with designers working as or with intermediaries. This paper defines intermediation as a significant design practice, especially when designers engage in commoning and institutioning—concepts that have gained traction in recent discourses in design scholarship.

Téma: technologie/technika

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Social Jetlag in the Context of Work and Family. By definition, social jetlag – a misalignment between the social and biological time – is closely linked to social obligations that conflict with the individual’s chronotype. It is a widespread phenomenon and is linked to various negative health, cognitive, and psychological outcomes. Although there are studies on social jetlag, they are mostly dominated by biomedical approaches.

Téma: práce, rodina, životní styl

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Téma: hodnotové orientace, mezigenerační vztahy, mezilidské vztahy, sociologická teorie

Typ publikace: recenze publikaceOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Social interaction as the middle phase of the morphogenetic sequence described by Margaret Archer presupposes that interpretative activities go on between individuals and collectivities. Novel meanings emerge in social interaction and spur the processes of structural elaboration. The hermeneutics of actors (or agents) should be part of the morphogenetic explanatory framework.

Téma: sociologická teorie, transformace

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

The paper presents a general theoretical argument about narrating futures and demonstrates its validity on the topic of energy transitions. It goes beyond the perspective of social constructionism and analyzes the temporal relationship between narratives, as employed in social interactions, and the reality of structural conditions in societies.

Téma: sociologická teorie, technologie/technika, transformace

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

This chapter proposes the morphogenetic approach, as elaborated within the confines of Margaret Archer’s critical realism, as a suitable starting point for theoretically grounded research into social aspects of energy. It demonstrates in outline the suitability of this approach in the special case of coal, the mining and combustion of which epitomize the ambiguity of the industrial era.

Téma: gender, klimatická změna, sociologická teorie, technologie/technika

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Téma: životní styl

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Lokální a regionální studia

The article ties in with the scholarship on the impact of the Covid-19 pandemic on gender equality. Based on a qualitative analysis of interviews with parents of children under 12, we examine the processes that led to the increase or dismantling of the gender division of labour in families during the first nationwide lockdown.

Téma: gender, práce, rodičovství

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Due to the lack of sufficient non-governmental prisoner re-entry services in the Czech Republic, many post-release activities are provided by faith-based organizations (FBOs). However, the Czech Republic is considered to be one of the most atheistic countries in the world. Most of the Czech population is at least apathetic toward organized religion. This study examines how re-entry FBOs present Christianity to the public in the religiously indifferent Czech Republic.

Téma: kriminalita, náboženství a religiozita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Publikace se zaměřuje na problematiku sběru dat umožňujících analýzu genderových rozdílů ve mzdách podle rodičovství. Zaměřuje se na to, jak by bylo možné upravit sběr dat ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) o indikátory sledující rodičovství tak, aby bylo možné v českém kontextu systematicky sledovat vliv rodičovství na mzdy a genderové mzdové rozdíly. Jedná se o tzv.

Téma: gender, mzdy a příjmy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Trust is considered an essential part of a democratic society. That is why it is important to pay attention to it, especially in times of crisis. Some recent studies have introduced a new approach to examining attitudes and trust using social network analysis. The aim of our study is to examine the relationship between different types of trust during the coronavirus crisis.

Téma: důvěra/sociální koheze

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Úspěšnost školáků v přechodu na akademickou větev vzdělávání je determinována sociokulturním zázemím v rodině, což dokumentují výzkumné studie většinou až v pozdějších fázích vzdělávací trajektorie při přechodu na terciární stupeň. V českém prostředí byla dosud jen malá pozornost věnována přechodu mezi základní školou a víceletým gymnáziem, tj. na konci prvního stupně základní školní docházky. Naše studie se proto zaměřuje na roli kulturních faktorů již během první tranzice, tj.

Téma: kultura, rodina, sociální nerovnosti, vzdělání

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociální stratifikace

Cílem předkládané studie je čtenáře seznámit s širším spektrem témat a s detailnějšími výsledky vlastního reprezentativního šetření Volný čas dětí a jeho prožívání 2021, které monitorují stav problematiky trávení volného času dětí na počátku třetího desetiletí 21. století. V úvodu jsou shrnuta hlavní zjištění a představeny základní parametry výzkumu.

Téma: rodina, životní styl

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Lokální a regionální studia

The monograph investigates and linkages between the EU's democratic legitimacy and the crisis of representative democracies in the contemporary EU.

Téma: důvěra/sociální koheze, EU, korupce, legitimita, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

This mixed‐methods article focuses on childlessness and barriers to parenthood among non‐heterosexual men in Czechia. On the quantitative sample of 419 men (165 gays, 125 bisexuals, and 129 heterosexuals with same‐sex romantic/sexual attraction), recruited on a representative online panel, we map the parenting desires, intentions, and perceived barriers to parenthood.

Téma: gender, rodičovství

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Výzkumná zpráva popisuje existující způsoby podpory obslužnosti venkovských obcí ze strany státu a územních samospráv a různé alternativní způsoby zajišťování služeb a jejich dopady.

Téma: město a vesnice, regiony

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Lokální a regionální studia

We show that economies of scale estimated individually for each EU country differ from the officially adopted OECD‐modified scale; the differences across the countries further confirm the prevailing East‐West disparity.

Téma: EU, mzdy a příjmy, životní úroveň

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Obsahem první části dvoudílné studie, která je výstupem z projektu „Zvýšení transparentnosti hypotečního trhu v ČR rozšířením datové základny pro sledování a odhad cen nemovitostí“ podpořeného Technologickou agenturou ČR (TAČR) pod číslem TL03000212, je popis a definice dat o nemovitostech (včetně odhadních cen) sbíraných jedním z hlavních poskytovatelů hypotečních úvěrů v ČR, Českou spořitelnou, a.s., a popis a definice dat o nemovitostech (včetně kupních cen) shromažďovaných a evidovaných Č

Téma: bydlení, ekonomie

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Socioekonomie bydlení

Stránky