Nalezeno 3868 publikací

V čem můžou být půjčky a úvěry prospěšné a jaká jsou jejich rizika?

Téma: dluhy, ekonomie, mzdy a příjmy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Ekonomická a náboženská studia

This article analyses the determinants of worker satisfaction in Central and Eastern European countries, focusing on the effects of the COVID-19 pandemic. For this purpose, the latest European Social Survey data were utilised in a multilevel framework, covering 5681 workers from eight countries.

Téma: ekonomie, práce

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Ekonomická a náboženská studia

The pandemic highlighted the importance of both formal and informal care and magnified gender inequalities in this area. Women were more represented in care-related frontline professions (including nurses), but they were also more often responsible for providing childcare when institutions (especially schools and nurseries) were closed.

Téma: gender, péče, rodičovství, zdraví

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Food waste occurs throughout the food distribution chain, with households, i.e., consumers, accounting for the largest share of total food waste. Different methods can be used to determine how much food people waste in their households, with widely varying results.

Téma: spotřeba

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Various research studies suggest that women and other vulnerable groups are the ones who were impacted most and who continue to suffer from the economic and social effects of the pandemic. However, these groups have often been omitted from the measures mitigating the pandemic impact due to their invisibility in the policy-knowledge nexus.

Téma: gender

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Various research studies suggest that women and other vulnerable groups are the ones who were impacted most and who continue to suffer from the economic and social effects of the pandemic. However, these groups have often been omitted from the measures mitigating the pandemic impact due to their invisibility in the policy-knowledge nexus.

Téma: gender

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Introduction: Sleep is especially important to overall well-being. Some aspects of sleep have been well documented, for example sleep quantity and its effect on well-being, but the value of a consistent sleep routine remains poorly studied. University students are a population group especially susceptible to stress, mental health problems and poor sleep quality and experience changing daily schedules.

Téma: sociologická data, zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

This case study focuses on the temporal dynamics of stakeholder interaction to provide a sociological analysis of the deep geological repository siting process in the Czech Republic. By introducing the concept of counter-strategizing, it clarifies the shift in interaction after the state authorities backed out of a dialogue with local communities at pre-selected sites in 2016 but continued to push ahead with their siting mission.

Téma: energetika, sociologická teorie, technologie/technika

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Cílem publikace je najít cestu k tomu, jak inovovat ISPV (Informační systém o průměrném výdělku), aby na jeho základě šlo analyzovat data o vlivu rodičovství na mzdy a genderové mzdové rozdíly přímo z těchto dat. Jde přitom o unikátní data propojující zaměstnané osoby s jejich zaměstnavateli (tzv. linked employer-employee data), která jsou v současnosti nejkvalitnějším datovým zdrojem pro analýzu rozdílů v odměňování v ČR.

Téma: gender, práce

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

There is a significant amount of evidence highlighting the health, wellbeing and social benefits of gardening during previous periods of crises. These benefits were also evident during the COVID-19 pandemic. This paper presents a narrative review exploring gardening during the early stages of the COVID-19 pandemic to understand the different forms of gardening that took place during this crisis and key elements of this activity.

Téma: město a vesnice, zdraví, životní prostředí, životní styl

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

The aim of the present study is to thoroughly examine the relationship between adolescent fear of crime and a wide variety of offences which commonly affect children. The analysed data comes from the Urban Youth Victimization Survey conducted among 9th grade students in the Czech Republic. The results unequivocally demonstrate that victimization experience, when measured properly, substantially affects adolescent fear of crime.

Téma: kriminalita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

This article focuses on the contemporary back-to-the-land migration of permaculture practitioners in post-socialist (1989–) Czechia. It explores the ideals and practices of self-sufficiency among back-to-the-land migrants as they relate to their migration motives and post-migration life, including the fulfilment of a dream of self-sufficiency and local community integration.

Téma: město a vesnice, migrace a mobilita, regiony, spotřeba, životní prostředí, životní styl

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Téma: internet, média, náboženství a religiozita

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Jak vnímáme staré stromy a jakou hodnotu jim přikládali lidé dříve? Máme dnes ještě zájem o starobylé mohutné stromy a jejich svědectví? A jak se vůbec lidská společnost vztahovala ke stromům v historii (památné stromy, paměť stromů) a jak s nimi nakládá v současnosti (stromy v zemědělství, stromy jako symbol či jako klíčová komponenta lesních ekosystémů)? Jak například poznáme, že se stromy používaly pro těžbu pryskyřice? Jaké jsou stopy tradičního ořezávání stromů v současné krajině?

Téma: životní prostředí

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Lokální a regionální studia

The study presented in this paper uses a representative sample of the Czech population to analyse the relationships between attitudes to trees and preferences for landscapes with trees. We ask whether a positive assessment of the environmental benefits of trees in general and old and dead trees in particular leads to preferences for close-to-nature forms of the tree landscape.

Téma: životní prostředí

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Covid-19 významně ohrozil nejen zdraví obyvatelstva a fungování zdravotnictví, ale i mnoho dalších oblastí lidského života. Epidemiologická opatření narušila běžné fungování společnosti a odrazila se i ve fungování kriminality a bezpečnostních složek. Proměny a dopady těchto omezení a opatření, zejména omezení pohybu (tzv. lockdowny), dokumentuje zpráva pomocí porovnání struktury a intenzity kriminality "před" obdobím covidu (2018-2019), "během" něj (2020) a "po" něm (2021- 2022).

Téma: kriminalita, regiony, sociální nerovnosti, veřejná správa, zdraví

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Lokální a regionální studia

Náklady na bydlení obecně představují nejvýznamnější položku spotřebních výdajů domácností. Zatímco průměrná evropská domácnost za bydlení včetně energií a dalších plateb utratila v roce 2021 25 % svého rozpočtu, v Česku to bylo dokonce 28 %.

Téma: bydlení, ekonomie, mzdy a příjmy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Ekonomická a náboženská studia

According to scapegoat theory, individuals tend to attribute personal or social problems to an out-group (real or imagined). This self-serving bias protects the ego or social identity from responsibility while increasing prejudice towards the out-group blamed for feelings of frustration.

Téma: hodnotové orientace, mezilidské vztahy, občanská společnost

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Téma: sociologická teorie

Typ publikace: nerecenzovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Stránky