Nalezeno 3852 publikací

Kniha popisuje vývoj systematického výzkumu společnosti na území dnešního Česka a Slovenska, s přesahem do dalších zemí středu Evropy. Autoři jednotlivých kapitol představují významné etapy tohoto výzkumu s důrazem na dění v rámci sociologie, ovšem s vědomím, že sociální výzkum se často rozvíjel na hranicích tohoto oboru či zcela mimo něj. Popisují, jak byly prováděny významné výzkumy či jakým způsobem fungovaly výzkumné instituce.

Téma: sociologická data

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Despite a long and rich history of fear of crime research, studies which focus on the importance of local specifics are rather limited. This study fills this gap by analyzing fear of crime—measured as concerns about crime and feeling of safety—among residents of disadvantaged neighborhoods.

Téma: kriminalita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

The topic of safeguarding against sickness grew in importance during the COVID-19 pandemic. People’s health was more at risk, yet not all had the same capacity and options to deal with it. Therefore, this article focuses on the under-researched topic of choice of strategies and individual practices for safeguarding against one’s sickness among micro-entrepreneurs (with 1–10 employees) before and during the pandemic, namely on the example of Czechia.

Téma: gender, sociální politika, zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Kteří podnikající jsou ve svém podnikání nejvíce znevýhodněni a v jakých oblastech? Co je největším úskalím při hledání informací o vlastním podnikání? Existuje vůbec nějaká regulace platformové ekonomiky na českém trhu práce? Může práce v coworkingovém centru zmírnit aspekty prekarity v podnikání? Jak se podnikající zabezpečují pro případ vlastní nemoci?

Téma: gender, práce

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě přináší aktuální statistické ukazatele o postavení žen v českém výzkumném prostředí. Publikace si klade za cíl informovat o zastoupení žen a mužů napříč vědními obory, akademickými sektory a sektory ekonomiky, včetně pozice České republiky v mezinárodním srovnání. Kromě toho se zpráva rovněž věnuje příjmům a genderovým rozdílům v nich.

Téma: gender, sociologie vědy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

The Covid-19 pandemic revealed a dramatic need for modes of solidarity and responsibility that take into account welfare of others and simultaneously stem from the recognition of global co-dependency and shared vulnerabilities.

Téma: zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

V západní Evropě sice volební volatilita za posledních třicet až čtyřicet let významně narostla, skutečnou explozi voličské nestability ovšem spojujeme se zeměmi bývalého komunistického bloku ve východní Evropě. Tato publikace se proto zaměřuje na výzkum volební volatility v 11 postkomunistických státech střední a východní Evropy od roku 1990 do roku 2020. Volební volatilitu studie chápe jako změnu voličské preference ve volbách jdoucích po sobě.

Téma: občanská společnost, volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Single-item measures of general well-being are increasingly being analysed cross-culturally but without clear evidence of comparability level attainment. The primary objective of this study is to examine the cross-country measurement invariance of the two most common single-item measures—general life satisfaction and happiness—across a large number of countries. For this purpose, 45 data sources from large-scale sample surveys conducted between 1976 and 2018 were used.

Téma: metodologie výzkumu, zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Téma: kriminalita, mezilidské vztahy

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Objectives: The growing popularity of diets that restrict the consumption of animal-based foods is an important new challenge for the public healthcare system in Czechia. While the environmental and health-related benefits of plant-based diets are widely discussed in the media, people who follow these diets may lack professional support in terms of nutritional advice and even access to healthcare.

Téma: zdraví, životní prostředí, životní styl

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Pojištění zvyšuje blahobyt domácností tím, že přenáší nejistotu z jednotlivců, kteří se vyhýbají riziku, na instituce, které jsou vůči riziku neutrální. Hlavním motivem pro nákup pojištění je tedy averze k riziku s cílem vyhnout se ztrátě. Pojištění může zlepšovat finanční odolnost a celkovou finanční stabilitu domácností s obzvláště velkým významem pro domácnosti s nižšími příjmy.

Téma: ekonomie, mzdy a příjmy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Ekonomická a náboženská studia

The primary objective of this study was to analyse the development of the effect of the bachelor’s and master’s tertiary degree on both respondents’ wage and socioeconomic status in the Czech labour market ten years after the Bologna Process. For the purposes

Téma: mzdy a příjmy, vzdělání

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Ekonomická a náboženská studia, Sociální stratifikace

Stránky