Nalezeno 463 publikací

About this book

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Národní studie je součástí mezinárodního komparativního projektu Sustainable Governance Indicators (SGI) koncipovaného za účelem identifikace a podpory efektivní tvorby politiky a vládnutí. Projekt je podporován nadací Bertelsmann Stiftung. SGI zkoumá, jak se vládám daří dosahovat cíle, kterým je udržitelný rozvoj. Studie hodnotí období od listopadu 2015 do listopadu 2016.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Sociologie politiky

The country study is a part of a cross-national comparative survey Sustainable Governance Indicators (SGI) designed to identify and foster successes in effective policymaking. The project is supported by Bertelsmann Stiftung. The SGI explores how governments target sustainable development in a time period from November 2015 until November 2016.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Sociologie politiky

Do Czechs want equality? Czechs are a nation of grumblers? Are Czechs prejudiced? How do Czechs spend Their time? Czexit? What do Czechs think about Migrants and Czechs to fear foreigners? Price of the book 350 CZK or US$14 (552 pages) The book is available from a number of online sources such as Amazon.com and AbeBooks.com

Téma: ekonomie, mezigenerační vztahy, migrace a mobilita, občanská společnost, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti, volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Kapitola srovnává přechod od autoritativního režimu v Československu k pluralitní demokracii ve dvou (později nezávislých) státech - České republice a Slovenské republice. Přitom je zvláštní pozornost věnována fungování demokracie v rámci konceptu ukotvené demokracie a je srovnáván vliv interních a externích faktorů.

Téma: transformace

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: nerecenzovaný článekOddělení: Sociologie politiky

Téma: kriminalita, média

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Téma: gender, mezilidské vztahy

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky

The chapter addresses the function of Czech trade unions in EU governance and their adaptation to multilevel system of interest representation. First, it briefly reviews the developments in trade unionism during the last twenty-plus years and gives a brief assessment of the role of trade unions in national politics.

Téma: občanská společnost

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Studie podává obraz toho, jak se proměňovala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR během dvou dekád existence ČR. Údaje, které byly k dispozici, umožňují autorce identifikovat vzorce formování a proměny parlamentních elit a utváření rekrutačních vzorců. Autorka se snaží ověřit hypotézu o proměně poslanců, o proměně amatérských politiků v profesionální politiky a experty.  

Téma: elity

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

The chapter provides an overview of the Vienna Memorandum Group and its activities. WMG is an example of multilateral cooperation between branch trade unions, from both the new (Czech Republic, Slovakia, Hungary) and the old (Austria, Germany – Bavaria) EU member states in the metal field.

Téma: práce

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Stránky