Nalezeno 465 publikací

Kapitola se zaměřuje na rozvoj demokracie a její kvality v České republice během ekonomické krize a krátce po ní (s hlavním zaměřením na období 2009-2014). Autorky se snaží odpovědět na otázku, zda hospodářská krize přispěla k oslabení české demokracie, nebo zda vnější šok z hospodářské krize dále posílil již existující problémy.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

The article focuses on the relationship between security and privacy from the point of view of a citizen. It examines Czech and Slovak citizen attitudes toward the use of strong prevention security measures in a situation where the government suspects a terrorist attack or security threats in general.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky

The article focuses on the relationship between security and privacy from the point of view of a citizen. It examines Czech and Slovak citizen attitudes toward the use of strong prevention security measures in a situation where the government suspects a terrorist attack or security threats in general.

Téma: důvěra/sociální koheze, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky

Comparing Citizen Attitudes towards Security and Liberty in the Czech Republic and Slovakia. One of the key problems of our time is how much security we want, what price we are willing to pay to feel safe and whether safety leads to satisfaction. Security has a financial and political cost. The article focuses on the relationship between security and privacy from the point of view of a citizen.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: nerecenzovaný článekOddělení: Sociologie politiky

Téma: EU, politika (a postoje k politice), transformace

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Sociologie politiky

The country study is a part of a cross-national comparative survey Sustainable Governance Indicators (SGI) designed to identify and foster successes in effective policymaking in the given time period. The project is supported by Bertelsmann Stiftung and explores how governments target sustainable development in a time period from November 2017 until November 2018.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Sociologie politiky

Democracy, defined as liberal pluralism, is under stress worldwide. Pluralistic democratic institutions: a free press, civil society and the rule of law all seem to be under attack. Democracies are being hollowed out from within while preserving the fundamental facade of elections.

Téma: elity, EU, identita, občanská společnost, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Článek využívá reprezentativní dotazníkové šetření dospělé populace k analýze vnímání existujících příjmových nerovností v České republice. Zároveň článek zkoumá preference obyvatel ohledně ideálního rozdělení příjmů ve společnosti, přičemž tyto preference byly formulovány při nejistotě ohledně vlastního postavení ve společnosti (pod tzv. závojem nevědomosti). V průměru Češi vnímají rozdělení disponibilních příjmů v České republice jako nerovnější než je ve skutečnosti.

Téma: ekonomie, mzdy a příjmy, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky

Development of Educational Inequalities in Political Participation in Czech Republic and Slovakia and their Implications for Representation of Attitudes. Citizen participation in the political process is a key tenet of democratic government.

Téma: politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy), vzdělání

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: nerecenzovaný článekOddělení: Sociologie politiky

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Kapitola srovnává přechod od autoritativního režimu v Československu k pluralitní demokracii ve dvou (později nezávislých) státech - České republice a Slovenské republice. Přitom je zvláštní pozornost věnována fungování demokracie v rámci konceptu ukotvené demokracie a je srovnáván vliv interních a externích faktorů.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Stránky