Nalezeno 463 publikací

This study explores youth accuracy judgments of disinformative and nondisinformative claims. Analyses are based on a nationally representative youth (16–20 years old) survey experiment conducted in the Czech Republic in 2017. When they were exposed to posts regarding refugee crisis, young people were asked to judge the accuracy of the statements accompanying the posts. Motivated reasoning of youth depended primarily on the alignment with the posts and the ideology of participants.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky

National parliament's role in the fight against corruption

Téma: EU, korupce, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Sociologie politiky

Národní studie je součástí mezinárodního komparativního projektu Sustainable Governance Indicators (SGI) koncipovaného za účelem identifikace a podpory efektivní tvorby politiky a vládnutí. Projekt je podporován nadací Bertelsmann Stiftung. SGI zkoumá, jak se vládám daří dosahovat cíle, kterým je udržitelný rozvoj. Studie hodnotí období od listopadu 2015 do listopadu 2016.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Sociologie politiky

Národní studie je součástí mezinárodního komparativního projektu Sustainable Governance Indicators (SGI) koncipovaného za účelem identifikace a podpory efektivní tvorby politiky a vládnutí. SGI zkoumá, jak se vládám daří dosahovat cíle, kterým je udržitelný rozvoj. Studie hodnotí období od listopadu 2014 do listopadu 2015.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Sociologie politiky

Národní zpráva je příspěvkem k Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2018 Report. Zpráva vznikla na základě velmi komplexních národních studií a ve spolupráci s více než 250 významnými národními experty. Podává detailní a strukturovaný obraz o vlivu reformních strategií na rozvoj demokracie, právního státu a tržní ekonomiky založené na principech sociální spravedlnosti a dobrého vládnutí.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Sociologie politiky

Národní studie je součástí mezinárodního komparativního projektu Sustainable Governance Indicators (SGI) zkoumajícího efektivní tvorbu politik a vládnutí. Zkoumané období je listopad 2017 - listopad 2018. Koncept výzkumu tvoří tři pilíře: (1) Výkon vlády v oblasti jednotlivých politik (2) Rozvoj demokracie a demokratických institucí; (3) Rámcové podmínky pro udržitelný rozvoj.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Sociologie politiky

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Kapitola se zaměřuje na interakci mezi vládou a opozicí v českém parlamentu a poskytuje pohled na fungování roztříštěné politiky - rozdělená opozice a slabá vláda. Kapitola ukazuje na příkladu hospodářské krize rozdílnost chování obou typů parlamentní opozice. Postoj permanentní opozice vůči úsporám a rozpočtu je odmítavý a v souladu s její ideologickou linií. Mainstreamová opozice vykazuje více variant chování, které se pohybuje mezi konsensuálním a odmítavým.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Kapitola se zaměřuje na rozvoj demokracie a její kvality v České republice během ekonomické krize a krátce po ní (s hlavním zaměřením na období 2009-2014). Autorky se snaží odpovědět na otázku, zda hospodářská krize přispěla k oslabení české demokracie, nebo zda vnější šok z hospodářské krize dále posílil již existující problémy.

Téma: EU, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Téma: elity, politika (a postoje k politice), transformace, volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Kapitola srovnává přechod od autoritativního režimu v Československu k pluralitní demokracii

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Kapitola se zaměřuje na rozvoj demokracie a její kvality v České republice během ekonomické krize a krátce po ní (s hlavním zaměřením na období 2009-2014). Autorky se snaží odpovědět na otázku, zda hospodářská krize přispěla k oslabení české demokracie, nebo zda vnější šok z hospodářské krize dále posílil již existující problémy.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Národní zpráva je příspěvkem k Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2018 Report. Zpráva vznikla na základě velmi komplexních národních studií a ve spolupráci s více než 250 významnými národními experty. Podává detailní a strukturovaný obraz o vlivu reformních strategií na rozvoj demokracie, právního státu a tržní ekonomiky založené na principech sociální spravedlnosti a dobrého vládnutí.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Sociologie politiky

The article focuses on the relationship between security and privacy from the point of view of a citizen. It examines Czech and Slovak citizen attitudes toward the use of strong prevention security measures in a situation where the government suspects a terrorist attack or security threats in general.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky

The article focuses on the relationship between security and privacy from the point of view of a citizen. It examines Czech and Slovak citizen attitudes toward the use of strong prevention security measures in a situation where the government suspects a terrorist attack or security threats in general.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky

Stránky