Nalezeno 244 publikací

Food waste occurs throughout the food distribution chain, with households, i.e., consumers, accounting for the largest share of total food waste. Different methods can be used to determine how much food people waste in their households, with widely varying results.

Téma: spotřeba

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

The article is dedicated to reflecting the links between the climate crisis and the Covid-19 pandemic crisis in the context of Czech social media, specifically on several blogging platforms. The processes leading to the climate and pandemic crises are highly intertwined, based in the way humans interact with the environment on a global scale. However, the circumstances and consequences of both crises, as well as the ways they are dealt with, also share common features.

Téma: internet, klimatická změna, média

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Lokální a regionální studia

Téma: hodnotové orientace, mezigenerační vztahy, mezilidské vztahy, sociologická teorie

Typ publikace: recenze publikaceOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

This chapter proposes the morphogenetic approach, as elaborated within the confines of Margaret Archer’s critical realism, as a suitable starting point for theoretically grounded research into social aspects of energy. It demonstrates in outline the suitability of this approach in the special case of coal, the mining and combustion of which epitomize the ambiguity of the industrial era.

Téma: gender, klimatická změna, sociologická teorie, technologie/technika

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Social interaction as the middle phase of the morphogenetic sequence described by Margaret Archer presupposes that interpretative activities go on between individuals and collectivities. Novel meanings emerge in social interaction and spur the processes of structural elaboration. The hermeneutics of actors (or agents) should be part of the morphogenetic explanatory framework.

Téma: sociologická teorie, transformace

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

The paper presents a general theoretical argument about narrating futures and demonstrates its validity on the topic of energy transitions. It goes beyond the perspective of social constructionism and analyzes the temporal relationship between narratives, as employed in social interactions, and the reality of structural conditions in societies.

Téma: sociologická teorie, technologie/technika, transformace

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Trust is considered an essential part of a democratic society. That is why it is important to pay attention to it, especially in times of crisis. Some recent studies have introduced a new approach to examining attitudes and trust using social network analysis. The aim of our study is to examine the relationship between different types of trust during the coronavirus crisis.

Téma: důvěra/sociální koheze

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

The SQWLi questionnaire was developed for the long-term measurement of subjectively perceived quality of working life. The aim of this study is to test the instrument's measurement invariance between 2009 and 2019 and determine whether - despite the modifications made to the instrument over the years - the results remain comparable.

Téma: metodologie výzkumu, práce

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Gender & sociologie

Survey-based measures of subjective well-being are increasingly often analyzed cross-culturally. However, international comparison of these measures requires measurement invariance. Therefore, the major goal of this study was to investigate the cross-country comparability of the 5-item subjective well-being scales used in the International Social Survey Programme (2011, 2017).

Téma: metodologie výzkumu

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociální stratifikace

Výzkumná zpráva s hlavními výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie koronaviru v české společnosti. www.cvvm.soc.cas.cz

Téma: zdraví

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

In recent decades, voters have been postponing their decisions about what party to vote for to a time closer to the elections. One factor in this delay is when people are considering more than one political party. Drawing on two data sets from the general elections in the Czech Republic, we present an approach that assigns a person’s vote to multiple considered parties.

Téma: sociologie vědy

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Předkládaná závěrečná zpráva je první ze sedmi výzkumných zpráv vytvořených v rámci projektu Veřejnost(i), vzdělávání a vzdělávací politika: hodnoty, postoje, argumentace

Téma: veřejné mínění, vzdělání

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Trust is considered an essential part of a democratic society. That is why it is important to pay attention to it, especially in times of crisis. Some recent studies have introduced a new approach to examining attitudes and trust using social network analysis. The aim of our study is to examine the relationship between different types of trust during the coronavirus crisis.

Téma: důvěra/sociální koheze

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Energy production and energy facilities and projects are based on scientific knowledge and they require employment of various kinds of technologies. This links energy development with a more general view of natural sciences and technologies and their function in contemporary advanced societies. The impact of technologies on everyday lives of individuals, groups and communities has been growing unprecedentedly in recent decades.

Téma: občanská společnost, sociologická teorie, technologie/technika

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

As people living in the EU states we take it for granted that a source of electricity will be there whenever we need it. It is a considerably less self-evident matter, how the electricity we rely on is supposed to be produced and distributed. The energy sector stands at a crossroads today and newly emerging options of energy strategies challenge the old ways of doing the business.

Téma: občanská společnost, technologie/technika, veřejné mínění

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Schutz’s concept of intersubjectivity departs from radical, philosophical analyses of the constitution of the other (alter ego) in my consciousness. Instead, he takes the existence of the other and his or her subjectivity for granted and investigates the intersubjective relations of understanding and action among individuals. The shifting of phenomenological lifeworld theory from philosophy to sociology enables Schütz to study social interaction and order.

Téma: sociologická teorie

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Internet se v posledních třech desetiletích stal integrální součástí soudobých společností a jeho obsah postupně ohromně narůstá a velmi dynamicky se proměňuje. I tak však společenské vědy a společenští vědci nevěnují přílišnou pozornost tomu, jaké svědectví může web nabídnout ohledně společenských změn. Tento článek se věnuje úvodu do problematiky webových archivů, které mohou sloužit jako zdroj dat částečně vypovídající o dynamické proměně současné společnosti a komunikace.

Téma: metodologie výzkumu

Příspěvek se věnuje analýze různých aspektů, které se využívají pro hodnocení kvality pracovního života. Čerpá z dat reprezentativního výzkumu ekonomicky aktivních obyvatel České republiky provedeného v roce 2019. Na empirickém podkladě ukazuje, že dopad okolností pracovního života na pracující není vždy univerzální ani jednoznačný, že existují minimálně čtyři základní vzorce působení.

Téma: práce

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Stať představuje základní výsledky sledování vývoje subjektivně vnímané kvality pracovního života v České republice. Využívá data z reprezentativních výzkumů pracujících, které byly realizovány od roku 2011 a při nichž byl uplatněn dotazníkový nástroj SQWLi (Subjective Quality of Working Life index). Výsledky v první řadě ukazují, že na úrovni jednotlivých aspektů i širších domén pracovního života dochází v průběhu času ke změnám jak z hlediska jejich důležitosti, tak hodnocení.

Téma: práce

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Kniha je příspěvkem k obecné sociální teorii. Argumentace je vedena dvojím zájmem. Na jednu stranu je to zájem o problematiku intersubjektivity v sociologii. Výzkum intersubjektivity rozumění, která je předpokladem koordinace jednání mezi jedinci, nabízí alternativu vůči často rozebíranému dilematu mezi individualismem a holismem. Na druhou stranu je to zájem o hermeneutiku, jak je studována ve filosofii.

Téma: sociologická teorie, sociologie vědy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Stránky