kapitola v knize / monografii
Rakušanová, Petra, Lenka Václavíková-Helšusová. 2006. „Ženy v mužské politice.“ Pp. 43-60 in Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.). Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 331 s. ISBN 80-7330-087-7.

Kapitola se na základě aktuálních empirických šetření zaměřuje na zmapování a analýzu zapojení žen do politiky v ČR. Cílem je prozkoumat důvody nižšího zastoupení žen v ČR. Zaměřuje se především na institucionální (volební systém, fungování polit. stran), individuální a společenské (hodnoty české veřejnosti či veřejný diskurs na téma zastoupení žen v politice) bariéry vstupu žen do politických funkcí. Kapitola také mapuje existující aktivity na podporu žen v politice.

Součást publikace: 
2006
Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku