kapitola v knize / monografii
Krulichová, Eva. 2016. „Why do Czechs mistrust Their police and courts?“ 330-335. Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 551. ISBN 978-80-7330-299-3.
Součást publikace: 
2016
Pat Lyons and Rita Kindlerová (eds.)

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
kriminalita
Sdílejte tuto stránku