impaktovaný článek
Linek, Lukáš, Petra Rakušanová. 2005. „Why Czech Parliamentary party Groups Vote less Unitedly. The Role of Frequent Voting and Big Majorities in Passing Bills.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (3): 423-442. ISSN 0038-0288.

Text vysvětluje úroveň jednotnosti hlasování politických stran v Poslanecké sněmovně ČRna základě dat z let 1998–2002. Nejprve autoři představují základní terminologii a teoretické rámce, které se využívají pro vysvětlení chování stran v parlamentech, a take ukazují základní institucionální rámce, které by měly vest k jednotnému hlasování českých stran. Ačkoli jsou institucionální charakteristiky obdobné těm, které jsou v Západní Evropě, nezajišťují stejnou míru jednotnosti hlasování. Autoři text uzavírají, že relativně nízká jednotnost hlasování je způsobena velikostí hlasovacích koalic, které jednotlivé zákony schvalují.

 

Sdílejte tuto stránku