kapitola v knize / monografii
Večerník, Jiří. 2000. „Vzestup, pád a oživení českého středního stavu.“ in Havel, Ivan M., Dušan Třeštík. Co daly naše země Evropě a lidstvu. III. část. Praha: Evropský literární klub. 609 s. ISBN 80-86316-10-6.

Pozoruhodný dokument o uplynulých více jak padesáti letech naší nejnovější historie.

Left

Témata: 
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku