jiná publikace
Aleš Kudrnáč, Markéta Spitzerová, Radka Hanzlová, Ivan Petrúšek, Katarína Aslan, Ákos Bocskor. 2024. „Výzkumná zpráva z první vlny sběru dat (České panelové šetření středoškoláků).“ Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. (Výzkumná zpráva) [cit. 13.6.2024]. Dostupné z: https://doi.org/10.13060/vz.2024.1.

Na podzim školního roku 2023/24 byla realizována první vlna sběru dat mezi žáky a žákyněmi prvních ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Celkem se do výzkumu zapojilo 249 škol a více než 24 000 žáků a žákyň z celé České republiky. Tato výzkumná zpráva představuje základní informace o tom, jak žáci a žákyně prvního ročníku vnímají sami sebe, jaké mají studijní aspirace, vztah ke škole a s jakou úrovní kritického myšlení přichází na jednotlivé typy středních škol.

Sdílejte tuto stránku