recenzovaný článek
Chaloupková, Jana. 2009. „Výzkum životní dráhy a analýza sekvencí: možnosti studia rodinných drah.“ Data a výzkum - SDA Info 3 (2): 241-258. ISSN 1802-8152.

Tento článek podává přehled o specifické metodě výzkumu životní dráhy, která se zaměřuje na studium trajektorií jako celku – analýze sekvencí. Na rozdíl od analýzy historie událostí se holistický přístup soustředí přímo na posloupnost událostí. Umožňuje identifikovat typické trajektorie a poskytuje nástroje pro zkoumání vývoje jejich diverzity. Článek rovněž představuje několik příkladů praktického využití sekvenční analýzy při zkoumání rodinných drah.

Sdílejte tuto stránku