recenzovaný článek
Patočková, Věra. 2019. „Volný čas a práce v proměnách času.“ Ostium 15 (1). ISSN 1336-6556. Dostupné z: http://ostium.sk/language/sk/volny-cas-a-prace-v-promenach-casu/.

Cílem tohoto textu je přiblížit proměny vnímání volného času a práce či jejich ideálu v různých etapách lidských dějin, přičemž se text zaměřuje především na situaci v tzv. západní kultuře.

Left

Témata: 
životní styl
Sdílejte tuto stránku