kapitola v knize / monografii
Čermák, Daniel, Věra Patočková, Jiří Šafr. 2022. „Volný čas dětí na prahu třetího desetiletí 21. století .“ Pp. 74 - 103 in Michal Kaplánek (ed.). Volný čas dětí staršího školního věku. Vybrané výsledky výzkumu volného času a životního stylu dětí ve věku 11-15 let a jejich využití v pedagogice [Leisure of older school age children. Selected research results of leisure and lifestyle of children aged 11-15 and their use in pedagogy.]. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 173 s. ISBN 978-80-7394-934-1. Dostupné z: https://nju.jcu.cz/knihy/item?id_book=48.

Kapitola přináší hlavní výsledky z reprezentativního šetření dětí staršího školního věku Volný čas dětí a jeho prožívání 2021. Nejprve se zaměřuje na čas strávený s digitálními médii, především s počítačem, tabletem či mobilem (ICT), dále se věnuje sportovním a pohybovým aktivitám, zapojení do spolkové mimoškolní činnosti, trávení volného času s kamarády a nakonec kulturním a společenským aktivitám (čtení knih, chození do kina apod.).

Sdílejte tuto stránku