kapitola v knize / monografii
Rakušanová, Petra. 2004. „Volby do Evropského parlamentu z pohledu genderu.“ In Šaradín, Pavel a kol. Volby do Evropského parlamentu v České republice. Olomouc: Periplum. 317 s. ISBN 80-86624-22-6.

Volby do Evropského parlamentu v České republice jsou knihou, která podrobně a komplexně představuje průběh tohoto volebního aktu u nás. Věnuje se však rovněž širší problematice: první dvě kapitoly pojednávají o vzniku, vývoji a podobě Evropského parlamentu, respektive o europeizaci naší politické scény a vztahu hlavních politických stran k EU od počátku 90. let do současnosti. Obsahem této kapitoly je rovněž analýza výsledků referenda o vstupu do EU, které se uskutečnilo v roce 2003.
V dalších kapitolách se autoři zabývají volebním zákonem do EP, primárními volbami, analyzují průběh a obsah volební kampaně, volební programy a samozřejmě i výsledky evropských voleb a účast v nich. Knihu uzavírá pohled na postavení žen na kandidátkách jednotlivých politických stran v těchto volbách.

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
gender
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku