kapitola v knize / monografii
Leontiyeva, Yana. 2009. „V kostce o migraci v ČR.“ Pp. 11-16 in Leontiyeva, Yana, Martin Vávra (eds.). Postoje k imigrantům. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 121 s. ISBN 978-80-7330-173-6.

Tato kapitola uvádí do problematiky imigrace a ukazuje, jaké jsou její aktuální trendy v ČR. Autorka stručně komentuje vývoj počtu imigrantů na území ČR od roku 1989, věkovou strukturu registrovaných cizinců a jejích uplatnění na českém trhu práce. Na závěr kapitoly je shrnutí výsledků dosavadních výzkumu zaměřených na postoje k cizincům a menšinám.

Součást publikace: 
2009
Leontiyeva, Yana, Martin Vávra (eds.)
Sdílejte tuto stránku