kapitola v konferenčním sborníku
Rakušanová, Petra. 2004. „Třetí sektor a občanská participace v České republice.“ Pp. 155-172 in Škodová, Markéta (ed.). Česko-slovenské sociologické dny. Sborník z konference. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Příspěvek se snaží o komplexní analýzu vztahu a fungování třetího sektoru a občanské participace v ČR. Obsahuje typologii a strukturu českých neziskových organizací, představuje novou typologii na základě vybraných kritérií, jejich fungování v kontextu střední Evropy i charakter občanské participace coby zapojení občanů ve veřejné sféře. Autorka shrnuje všechna pro i proti českých neziskových organizací a jejich možný budoucí vývoj.

Left

Oddělení: 
Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku