odborná kniha / monografie
Lyons, Pat. 2012. Theory, Data and Analysis. Data Resources for the Study of Politics in the Czech republic. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 403 s. ISBN 978-80-7330-219-1.

Kniha pojednává o politologickém empirickém výzkumu, jenž využívá data z výběrových šetření. Určena je všem, kteří analyzují kvantitativní data o politických tématech v České republice, avšak užitečná je i jako zdroj informací pro analýzu dat z jiných zemí; rovněž může sloužit jako vodítko ke kvantitativnímu výzkumu v sociálních vědách obecně. Kniha je rozdělena do tří částí: teorie, data a analýza. První část poskytuje teoretické zázemí k pochopení poznatků z nejdůležitějšího zdroje dat v politologii – výběrového šetření. Předmětem výkladu je role politických postojů a veřejného mínění v politologické teorii v pojetí významných teoretiků od Platona po Habermase. Následuje diskuze o původu a charakteru politických postojů a přehled aktuálních příspěvků k tomuto tématu z oboru neurovědy. V druhé části jsou zmapovány hlavní zdroje kvantitativních dat pro politologický výzkum v České republice; obsaženy jsou rovněž informace o výzkumech elit, expertních výzkumech a informace o projektu Comparative Manifesto Project Data. Třetí část je věnována analýze dat z výběrových šetření v České republice.  V celé knize je kladen zvláštní důraz na potřebu správné interpretace dat z výběrových šetření a na nutnost propojení teorie, dat a analýzy ve výzkumné praxi.

290,- Kč vč. DPH

Left

Oddělení: 
Témata: 
metodologie výzkumu
politika (a postoje k politice)
sociologická data
Sdílejte tuto stránku