impaktovaný článek
Večerník, Jiří. 2012. „Subjektivní indikátory blahobytu: přístupy, měření a data.“ Politická ekonomie 60 (3): 291-308. ISSN 0032-3233.

Článek pojednává problémy na rozhraní objektivních a subjektivních indikátorů. V první části jsou popsány vícerozměrné přístupy a ve druhé části popsány koncepty štěstí a spokojenosti. Poté je analyzován vztah mezi ekonomickým růstem a lidským štěstím. Ve čtvrté části jsou ukázána výzkumná data o sdělované spokojenosti v České republice, která jsou připravená k analýze a komparaci. V závěru jsou načrtnuty perspektivy výzkumu v dané oblasti.

Sdílejte tuto stránku