jiná publikace
Ďurďovič, Martin, Daniel Čermák, Kateřina Bernardyová. 2015. „Souhrn hlavních zjištění ze sociologického výzkumu za rok 2015.“

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., se věnuje řešení výzkumného projektu, jehož tématem je zapojení veřejnosti do jednání o vyhledávání lokality pro výstavbu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. V roce 2015 byla realizována druhá část výzkumu, která měla povahu sběru tzv. kvantitativních dat. Řešitelský tým považuje za důležité informovat průběžně o výsledcích výzkumu obyvatele lokalit a další účastníky jednání o hlubinném úložišti. Následující text navazuje na podobný dokument z roku 2014. Jsou v něm shrnuta vybraná důležitá zjištění z reprezentativního dotazníkového šetření, které proběhlo mezi obyvateli 4 ze 7 lokalit vytipovaných pro výstavbu hlubinného úložiště.

The Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences is in charge of research project that deals with the topic of public participation in negotiations about the siting of the deep geological repository of spent nuclear fuel and radioactive waste in the Czech Republic. In 2015, the second part of the research was carried out by means of quantitative data collection. The project team considers as important to inform the inhabitants of preselected localities and other stakeholders about the main findings from the research. This document follows a similar document from 2014. It presents the main findings from the questionnaire survey conducted in 4 out of 7 preselected localities for the siting of the repository.

Sdílejte tuto stránku