odborná kniha / monografie
Linek, Lukáš, Ivan Petrúšek. 2020. Sociální stát, nerovnosti, politika. Postoje české veřejnosti k sociálnímu státu v letech 1996 až 2016. Praha: Sociologické nakladatelství SLON / Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 276 s. ISBN 978-80-7419-302-6.

Kniha analyzuje postoje českých občanů k sociálnímu státu v delší časové perspektivě (1996‒2006‒2016). Díky tomu mohou autoři systematicky prozkoumat důležité teoretické otázky, které v této knize strukturují do pěti hlavních výzkumných témat: 1. vývoj postojů k sociálnímu státu; 2. vývoj vztahu mezi socio-ekonomickým statusem a postoji k sociálnímu státu; 3. generační podmíněnost postojů k sociálnímu státu; 4. vývoj vztahu mezi postoji k sociálnímu státu a volebním chováním; 5. vliv korupce a jejího vnímání na postoje k sociálnímu státu. V prvních dvou kapitolách je proto nejprve popsán vývoj sociálního státu na území Česka a na jeho pozadí je představena konceptualizace a základní vysvětlení postojů k sociálnímu státu. Poté ve čtyřech kapitolách autoři postupně analyzují postoje k přerozdělování, daňovému systému, rozsahu a financování sociálního státu. Na závěr se věnují tomu, nakolik jsou postoje k sociálnímu státu ovlivněny představou o rozšíření korupce a nakolik a jakým způsobem tyto postoje ovlivňují volební chování.

  • Podporují čeští občané sociální stát?
  • A podporují jej více nebo méně než před 20 lety?
  • Má stát přerozdělovat příjmy od bohatých k chudým?
  • Podporují sociální stát ve větší míře ti, kteří vyrůstali a žili za komunismu?
  • Jsou postoje k sociálnímu státu vedeny pouze vlastním zájmem?

Přečtěte si rozhovor s autory Lukášem Linkem a Ivanem Petrúškem o nové knize. Ta je dostupná v běžné knižní distribuční síti nebo prostřednictvím Sociologického nakladatelství SLON.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
sociální politika
Sdílejte tuto stránku