kapitola v knize / monografii
Mysíková, Martina. 2012. „Šetření ČSÚ a statistiky trhu práce [Surveys Conducted by the Czech Statistical Office and Labour Market Statistics].“ Pp. 268-285 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

Text se zaměřuje na statistiky pracovního trhu a popisuje několik výzkumných projektů Českého statistického úřadu. Předmětem zájmu jsou česká šetření, organizována v rámci velkých evropských výzkumných projektů, jako je šetření Životní podmínky (EU-SILC), Výběrové šetření pracovních sil (VŠFS), Statistika rodinných účtů (SRÚ) a Informační systém o průměrném výdělku (ISPV), které poskytuje data pro evropský projekt Structure of Earnings Survey (SES).

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy