recenzovaný článek
Heřmanová, Marie . 2023. „„Sdílím s vámi svoji cestu“: Influencerství a wellness spiritualita v online komunitách.“ Dingir 2(2023): 57 - 59.


Tzv. spirituální infl uenceři se v českém prostředí zviditelnili během pandemie COVID-19, jejich popularita nadále roste a vyvolává kontroverze ve veřejné debatě. Fenomén spirituálního influencerství je možné propojit s institucí „gurus“ a zároveň je nutné ho vnímat v kontextu digitálního prostoru a sociálních sítí, se kterým je bytostně propojený. Článek analyzuje fenomén spirituálního infl uencerství právě v těchto souvislostech a na příkladech z českého i mezinárodního prostředí rozebírá, jakým způsobem se vytvářejí online komunity kolem spirituálních influencerů a co svým členům a členkám nabízí.

Left

Oddělení: 
Témata: 
internet
média
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku