recenzovaný článek
Maříková, Hana, Vohlídalová, Marta. 2012. „Rozpady kohabitací, rozvody manželství: jiné a/nebo stejné sociální fenomény?“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 12 (2): 3-15. ISSN 1213-0028.

Článek se zaměřuje na rozdíly mezi manželstvím a nesezdaným soužitím z hlediska jejich stability. Zkoumáme vliv různých socio-demografických faktorů na stabilitu manželství. V článku vycházíme z kvantitativních dat z výzkumu "Životní dráhy 2010", k nimž přistupujeme s pomocí metod analýzy historie událostí.

 

Sdílejte tuto stránku