nerecenzovaný článek
Chaloupková, Jana. 2005. „Rozdělení domácí práce a hodnocení jeho spravedlnosti ve vybraných evropských zemích.“ SDA Info 7 (2): 9-14. ISSN 1212-995X.

Cílem textu je srovnání dělby domácí práce a hodnocení její spravedlnosti v sedmi evropských zemích na základě dat ISSP 2002. Středem zájmu je především vztah mezi subjektivním hodnocením spravedlnosti podílu na domácí práci a časem, který je na práci v domácnosti vynakládán. Důraz je přitom kladen na rozlišení podle charakteru zapojení obou partnerů do placené práce.

Sdílejte tuto stránku